Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier eller vernepleier

Offentlig forvaltning

Drammen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunen Drammen, Lier og Holmestrand med et befolkningsgrunnlag på ca 130 000 innbyggere. Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner, en døgnseksjon og en kontorfaglig seksjon. Teamet er en del av Poliklinikken Konnerud, og er samlokalisert med det allerede etablerte FACT-1 teamet, akutt-teamet og døgnseksjonen i Drammen DPS.

Vi har nå ledig en 100% fast stilling for sykepleier eller vernepleier i vårt FACT-Psykose team. Teamet består av psykologspesialist, psykolog, overlege, LIS, og fem sykepleiere. Individuell jobbstøtte (IPS) og NAV-los er integrert i teamet og vi har et tett og tillitsfullt samarbeid med kommunene i vårt opptaksområde.

Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig lavt funksjonsnivå der det er behov for behandling i spesialisthelsetjenesten og et tett samarbeid på tvers av nivåene i psykisk helsevern. I tillegg til FACT-oppfølging har teamet en viktig funksjon med utredning av psykoselidelser og mer tradisjonelle individuelle terapiforløp av pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Muligheten for å yte tjenester nært der pasienten oppholder seg i et tett og systematisk samarbeid med kommunehelsetjenesten gir oss unike muligheter for å tilpasse behandling og oppfølging.

Sykepleier og vernepleier har en selvstendig rolle som case manager for en gruppe pasienter i teamet og ambulerer ut for å yte tjenester nært der pasienten oppholder seg.  Ved behov kobles resten av teamet tett på, for eksempel ved forverring av grunnlidelse og/ eller behov for spesialistvurdering.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat og mer informasjon om stillingen. 

 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
 
Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk godkjenning som sykepleier eller vernepleier. Videreutdanning innen psykisk helse og rus er ønskelig
 • Kompetanse og erfaring med pasienter med alvorlig psykisk lidelse
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper 

Personlige egenskaper:

 • God arbeidskapasitet, ansvarsbevissthet og evne til selvstendig, strukturert arbeid 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Engasjement for målgruppen 
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø 
 • Mulighet for å påvirke og skape et godt FACT-tilbud for en sårbar pasientgruppe
 • Et støttende arbeidsmiljø hvor vi løser våre oppgaver sammen som et team
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for veiledning og faglig utvikling

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster