Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier eller vernepleier

Offentlig forvaltning

Ungdomspsykiatrisk seksjon søker sykepleier eller vernepleier til 67 % fast stilling på natt!
            
Ungdomspsykiatrisk seksjon ved BUPA Vestfold består av en sengepost (BUP døgnpost) med 6 sengeplasser i tillegg til et intensivt ambulant tilbud (Intensivt Ungdomsteam - IUT).
Døgnposten har elektive- og akutte innleggelser, og er godkjent for behandling av pasienter uten samtykke.  Unge pasienter skal som hovedregel før innleggelse være utredet ved BUPAs poliklinikk og ha et definert behov for psykiatrisk døgnopphold. Foresatte er med under innleggelsen.
Vår seksjon arbeider både individ- og familieorientert, og vektlegger miljøterapi, individuell oppfølging og familie- og nettverksarbeid. Dette forutsetter at personalgruppen har en iboende forståelse og robusthet i arbeid med ungdom og deres foresatte.


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Erfaring fra arbeid med barn/ungdom, foresatte, samarbeidspartnere og behandling innenfor psykisk helsevern.
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Har gjennomført grunnkurs i MAP (møte med aggresjonsproblematikk) eller at du er er villig til å gjennomføre kurset er en forutsetning.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter deg som har god faglig forståelse og evne til å reflektere over eget arbeid.
 • Du er en trygg voksenperson som er god på kommunikasjon og å dempe uro.
 • Du må kunne ta ledelsen og stå i front i ulike situasjoner.
 • Du er engasjert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner .
 • Du bidrar til et trygt og positivt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Et spennende, utfordrende og tverrfaglig miljø som både er systemorientert og individrettet. Vi har et faglig miljø som driver kontinuerlig utvikling av døgnbehandlingstilbudet til ungdom.
 • Arbeid hver tredje helg.
 • Fagdag hver 12. uke og en aftenvakt hver 6. uke er lagt inn i turnus for å sikre nødvendig opplæring og vedlikeholdstrening.
 • Nye innbydende og moderne lokaler.
 • Mulighet til å jobbe ekstra ved behov.
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.