Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier eller vernepleier

Offentlig forvaltning

Ved klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har vi ledig 100% fast stilling for sykepleier eller vernepleier med videreutdanning som har erfaring innen psykisk helsevern og rusbehandling. Har du et engasjement for å gi gode helsetjenester til mennesker med psykose eller som er i behov av langvarig behandling, og liker å jobbe tverrfaglig og med et livsmestringsperspektiv, er du hjertelig velkommen til oss!

Stillingen vil ha base på Stathelle men vil betjene kommunene i Vestmar (Bamble, Kragerø og Drangedal).

Bli med på laget når vi nå skal videreutvikle tjenesten til pasientgrupper innenfor psykose. Vår nye avdelingen blir stor nok til at vi kan bygge opp spesialiserte behandlingstilbud og nær nok til å utøve gode distriktsnære tjenester.

Vi ønsker å fokusere enda mer på kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling for pasientene. 

Fra en desentralisert modell ønsker vi nå å skape et større fagfelleskap som sikrer faglig utvikling og videreutvikle spissede spesialiserte tilbud.
Avdelingen er fylkesdekkende slik at medarbeidere hos oss vil kunne få mulighet til å arbeide på tvers av hele fylket fra Kragerø i sør til Gaustatoppen i nord. Vi skal bygge en sentral poliklinikk med distriktsnær utøvelse av tjenestetilbudet.

I og med at vi har lokasjoner i ulike deler av Telemark må det påregnes noe kjøring men stillingen vil ha base i Vestmar (Bamble, Kragerø og Drangedal)  

Arbeidsoppgaver:

 • Selvstendig pasientarbeid som terapeut for pasientgrupper innenfor psykose og for pasienter med behov for langvarig behandling.
 • Vi har også fokus på ambulant virksomhet som en naturlig del av vårt tjenestetilbud. Dette innebærer å møte pasienten utenfor sykehuset. Porsgrunn vil være base, det må påregnes å ha dagsreiser til nærliggende kommuner.
 • Delta i tverrfaglig team rundt pasientarbeidet
 • Individuelle samtaler/relasjonsarbeid, kartlegging og vurdering og samarbeid for helhetlig oppfølgning og behandling.
 • Kontaktarbeid med samarbeidsinstanser, pårørende og brukerorganisasjoner 
 • Dokumentasjon av pasientarbeidet. Som ansvarlig behandler vil du tilby pasienten behandling og oppfølgning etter normerte standarder i tråd med pakkeforløp og nasjonale behandlingsretningslinjer. 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker sykepleier, vernepleier helst med relevante videreutdanninger innenfor rus og psykiatrifeltet.
 • Det er en fordel hvis du har erfaring med selvstendig klinisk arbeid innenfor rus og psykiatri.
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en kollega som er positivt innstilt til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Du bør ha gode samarbeidsevner og være fleksibel med tanke på å løse oppgaven til det beste for våre ulike pasientgrupper.

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr et spennende fagfelt under utvikling med mange dedikerte og hyggelige kolleger.
 • Vi er opptatt av kvalitet i tjenesten og det vil være mulighet for fagutvikling.