Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier eller annen relevant bachlor, gjerne med videreutdanning

Offentlig forvaltning

DPS Strømme er en egen avdeling i Sørlandet sykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling.
Ambulant akutteam er en enhet organisert under DPS Strømme. Vårt tverrfaglige team består av overlege, psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre faggrupper. Vår åpningstid er 08-22.00 hver dag hele året, slik at stillingen innebærer turnusarbeid (p.t. hver 4. helg og ca. en kveld i uken). 

Vi har nå ledig 100% fast stilling som sykepleier eller annen relevant bachelor, gjerne med videreutdanning i psykisk helse. Stillingen innebærer for tiden turnusarbeid med arbeid p.t. hver 4. helg og ca. en kveld i uken.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle godkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etniskbakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller annen relevant bachelor utdanning. 
 • Gjerne videreutdanning i psykisk helse
 • Erfaring med akuttpsykiatri eller tilsvarende er en fordel. 
 • Det er positivt om du har kjennskap til andre samhandlende tjenesteytere både i 1. og 2. linjetjenesten.
 • Kompetanse og erfaring i suicidalvurdering er en fordel.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig.
 • Førerkort klasse B er en stor fordel da jobben innebærer ambulant virksomhet.

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Det er viktig at du er en teamarbeider, selv om arbeidet også krever at man kan jobbe selvstendig. 
 • Trives med å jobbe i et aktivt og til tider travelt flerfaglig team.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibilitet og faglig engasjement.

Vi tilbyr:

 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Fokus på forskning, fag og fagutvikling.
 • Internundervisning, kurs og veiledning. 
 • Lønn etter gjeldende overenskomst, og helg- og kveldstillegg etter gjeldene satser.
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.