Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier - Døgnområde 7

Offentlig forvaltning

3 x 100 % faste kombinasjonsstillinger hvorav 50 % på døgnområde 7 og 50 % i heltidspoolen.
 
Døgnområde 7 har ledige stillinger for sykepleiere fra 02.09.2024. Stillingene kombineres med ansettelse i bemanningsavdelingen hvis ønskelig med 100 % stilling.
Døgnområde 7 er et aktivt sengeområde med stor andel av øyeblikkelig hjelp, og er organisert under kirurgisk avdeling. Døgnområdet består av 3 sengetun med gastrokirurgiske og bryst- og endokrinkirurgiske pasienter, og det er til tider hektisk og høyt arbeidstempo. Vi har stort fokus på å jobbe i team som bygger på tverrfaglighet. Det er et aktivt og spennende arbeidsmiljø på D7, der de ansatte har store utviklingsmuligheter. Du må regne med en bratt læringskurve der du vil få opparbeidet god kompetanse innenfor et spennende fagområde. Opplæring vil gis av sykepleier, med oppfølging av vår fagutviklingsrådgiver. Vi ønsker deg som er opptatt av god pasientbehandling, god kvalitet og som har lyst til å være en av oss. Vi har lav turnover, så du vil jobbe med mange erfarne sykepleiere og helsefagarbeidere. Du må like å jobbe i en hektisk hverdag, med mye latter og humor. Arbeidsplanen er for tiden tre-delt.  Alternativ oppstartdato kan avtales. 
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Innehar gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra sykehus er i ønskelig, men ikke en betingelse
 • Erfaring fra kirurgisk fagfelt er en fordel, men ikke et krav
 • Gode IT kunnskaper. Kjennskap til programmet DIPS er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Liker utfordringer og er kunnskapstørst
 • Positiv og endringsvillig
 • Evner å jobbe fleksibelt og i et høyt arbeidstempo
 • Selvstendig, men samtidig en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i sitt arbeid
 • Ønsker å bidra til utvikling og prosessforbedring 
 • Kan bidra inn i et positivt og godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • 3 ukers opplæringsplan
 • Nyansattprogram 
 • Fleksibel ønskeplan-ordning
 • Gjeldende arbeidsplan er for tiden tredelt med arbeid hver 3. helg
 • Også mulighet for å jobbe kun natt
 • Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til en hver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

______________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.