Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier -  dag/aften og natt

Vi er på jakt etter sykepleiere som kan være med å skape det beste sykehjemmet i byen og søker derfor etter både sykepleiere med erfaring, videreutdanning og nyutdannede.

Bergåstjern sykehjem består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet har vi ulike avdelinger: Langtidsavdeling, (somatisk enhet og skjermede enheter for personer med demens) rehabiliteringsavdeling og korttidsavdeling.

I 1. etasje har vi kafè med bar. I tillegg har vi frisør og fotterapeut.

Vi er opptatt av å kunne tilby tjenester av god kvalitet til våre pasienter. Vi har et stort fokus på å kunne tilby ulike aktiviteter, både i grupper og individuellt, som stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter.

Vi ber deg oppgi ønsket stillingsstørrelse i søknaden. Stillingsstørrelsen på natt er 65,73%
Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirene ikke blir sendt i retur. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for den daglige sykepleie i avdelingen og utførelse etter plan.
 • Ansvarlig for sykepleiertjenesten i henhold til avdelingens, virksomhetens og kommunens målsetting.
 • Fordele arbeidsoppgaver etter personalets kvalifikasjoner.
 • Pleie og behandling av pasienter sammen med det øvrige personalet.
 • Observere pasienters tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak.
 • Sørge for at legens medisinske forordninger blir utført.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper.
 • Dokumentere og rapportere.
 • Veilednings- og undervisningsansvar overfor elever/studenter/lærlinger.
 • Veiledning overfor pleiepersonalet.
 • Medansvar for forsvarlig forvaltning av ressursene.
 • Ansvarshavende sykepleier.
Kvalifikasjoner
 • Du må ha autorisasjon som sykepleier.
 • Du må ha arbeids- og oppholdstillatelse.
 • Relevant videreutdanning i henhold til virksomhetens kompetanseplan er ønskelig.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Personlige egenskaper
 • I denne stillingen er det viktig at du er fleksibel og er villig til å jobbe på et sykehjem hvor kompetansen brukes der hvor behovet er størst.
 • Vi er på jakt etter deg som er robust og klarer å stå i krevende saker og som blir ekstra effektiv når det er mye å gjøre
 • Du må ha evnen til å samarbeide på tvers av faggrupper til beboernes beste.
 • Du må kunne trives med arbeidsdager som er ulike og som kan være uforutsigbare.
 • Du har godt humør.
Vi tilbyr
 • Turnus dag/aften, og/eller natt.
 • Prosjekt kalenderturnus
 • Redusert stilling dersom du ønsker det. 
 • Trivelig arbeidsmiljø med flotte kollegaer.
 • Fadderordning for nyansatte.
 • Veiledningsgruppe for nyansatte sykepleiere.
 • Selvstendig og variert arbeid.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Internundervisning og faglig påfyll.
 • Klinisk fagstige
 • Gratis parkering.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Hjem-Jobb-Hjem ordning
 • Stillingskoder / Årslønn:
 • Sykepleier 717400 / 410 000 - 514 200. Turnustillegg på kr. 12.000,- årlig. Forutsetter 35,5 timers arbeidsuke. Tillegget reduseres for stillingsstørrelsen.
 • Sykepleier natt 717402 / 410 000 - 505 000. Sentral garantilønn + 40 000. 
 • Spesialsykepleier 752500 / 450 000 - 544 500. Turnustillegg på kr. 12.000,- årlig. Forutsetter 35,5 timers arbeidsuke. Tillegget reduseres for stillingsstørrelsen.