Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier - Bemanningssenter PHR

Offentlig forvaltning

Ser du etter en fast 100% stilling som sykepleier med mulighet for å påvirke din egen turnus?

Bemanningssenteret Psykisk helse og rus ser etter sykepleiere til flere av våre psykiatriske lokasjoner. Per i dag er det stort behov på ARA, BUPA Spis og Blakstad sykehus, men mulighetene for å arbeide ved flere avdelinger/seksjoner vil kunne påregnes.

Hva kan du forvente som ansatt i Bemanningssenteret PHR?

 • Du vil arbeide ved og bli godt kjent med flere avdelinger/seksjoner noe som vil gi deg en bred og allsidig fagkompetanse.
 • Du får anledning til å delta på skreddersydde fagdager i regi av Bemanningssenteret, men også få delta på avdelingenes/seksjonenes egne fagdager.
 • Du ansettes i fast 100 % stilling med 2 delt turnus og blir knyttet til vårt Bemanningssenter, men i det daglige vil du kjenne på en sterk tilhørighet til "ditt" sykehus og "dine" avdelinger/seksjoner.
 • Du får anledning til å være med å påvirke din egen turnus
 • Du vil få et fleksibilitetstillegg for arbeid på flere avdelinger/seksjoner.

Litt om oss
Bemanningssenteret rekrutterer og formidler per i dag pleiepersonell til helseforetakets sengeposter/døgnseksjoner til både våre somatiske klinikker og klinikk for psykisk helse og rus. Vi har ansvar for tilkallingsvikarer, trainee-sykepleiere og våre to bemanningspooler med fast ansatte sykepleiere og helsefagarbeider til hhv. somatiske klinikker og PHR.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til pasienter innenfor flere fagfelt ved ulike avdelinger/seksjoner
 • Medikamenthåndtering
 • Oppfølging og veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Miljøterapi
 • Pasientadministrativt arbeid
 • Du vil ha ansvar for pasienter og deres pårørende, og være en aktiv deltaker i pasientens behandlingsforløp
 • Du vil være en avgjørende bidragsyter i observasjon av pasientens symptombilde, atferd og funksjonsevne

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Søkere med relevant videreutdanning er velkommen til å søke
 • Erfaring fra psykiatri er ønskelig
 • Gode dokumentasjonsferdigheter
 • Må beherske minst ett skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Vi tror at dette er en stilling som passer for deg som ønsker en fleksibilitet i arbeidshverdagen og for deg som har et ønske om å utvikle eller videreutvikle dine faglige og personlige egenskaper i spesialisthelsetjenesten. Du er ansvarsfull og effektiv, samt bevisst din viktige rolle som sykepleier i et tverrfaglig samarbeid. I tillegg tenker vi at du vil lykkes i vår bemanningspool om du har en god evne til å raskt omstille deg nye miljøer og kollegaer. Du vil møte mange forskjellige pasientgrupper, et dynamisk miljø og etter hvert opparbeide deg et stort og nyttig kontaktnett innen PHR. 

Dersom du har gode kommunikasjonsferdigheter og i tillegg tenker at du har de nødvendige relasjonsbyggende egenskapene som forventes, tenker vi at du bør søke denne stillingen hos oss.

Din personlige egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En fremtidsrettet arbeidsplass med faglige sterke kollegaer
 • 100% fast stilling i 2-delt turnus, med arbeid hver 3. helg
 • En turnus med påvirkningsmulighet
 • Faglige utfordringer
 • Fleksibilitetstillegg 
 • God og individuell opplæring
 • Egen kontaktperson i Bemanningssenteret lett tilgjengelig
 • Internundervisning og fagdager, veiledning og refleksjonsarenaer
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i velferdsforening, med tilbud innen kultur, trening og leie av feriebolig i inn/utland