Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier - Avdeling for mottak, øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling samt korttid og rehabilitering.
SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleiedekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysioterapi- og ergoterapitjenester. Haugesund kommune har tett samarbeid med både Høgskolen på Vestlandet og Haugesund Sjukehus/Helse Fonna. Avdelingene har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er i utplassert i praksis. Det er  ledig  fast  stilling som sykepleier i Haugesund kommune for tiden ved avdeling for mottak, øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling. 

Kort om de ulike gruppene i avdelingen: Øyeblikkelig-hjelp tilbudet er for pasienter innen somatikk/rus/psykiatri som trenger en hasteplass med døgnopphold i kommunehelsetjenesten. Pasientene legges inn fra enten fastlege etter avtale med lege på SBS, eller legevakt. ØH har også pasienter som er hjemmehørende i flere av våre nabokommuner og pasienter tas i mot hele døgnet. Pasientene ved mottaksgruppen kommer ofte fra Helse Fonna med behov for rest-behandling før de kan reise hjem til egen bolig. Hovedoppgaven på gruppen for lindrende behandling er å lindre smerter og andre symptomer, og gi pasientene støtte til å håndtere psykiske, sosiale og åndelig/eksistensielle behov. Det legges vekt på at pasientene skal ha stor innflytelse på egen livssituasjon. De som blir ansatt må påregne å gå på tvers av gruppene i avdelingen ved behov.

Pasienter som er innlagt ved SBS kan ha et komplisert og sammensatt sykdomsbilde, noe som krever høy sykepleierkompetanse. Avdelingen har lege tilstede alle hverdager. På kveld, natt og i helger er det legevaktslege som har det medisinske ansvaret for pasientene. Vi ønsker å tiltrekke oss sykepleiere som syns at det å arbeide med disse pasientgruppene virker interessant og meningsfylt.

Kvalifikasjoner:

 • sykepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • ønskelig med videreutdanning innen enten akuttsykepleie, geriatri, aldersdemens eller rus og psykiatri
 • det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • Sykepleierstudenter i siste semester av studiet kan søke

Personlige egenskaper:

 • faglig engasjert
 • evne til å gi og få veiledning
 • målrettet og systematisk
 • like utfordringer
 • handling- og løsningsorientert 
 • trives godt når ingen arbeidsdager er like og tar ansvar når det trengs 
 • være opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • personlig velegnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • fast stilling som sykepleier med arbeid for tiden hver tredje helg
 • arbeidstid: dagvakter 07.30 - 15.00, kveldsvakter 14.45 - 22.00
 • man er aldri alene som sykepleier i avdelingen
 • faste fagdager i turnus
 • et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • spennende og variert arbeidsdag
 • et godt utviklet fagmiljø med mange kollegaer
 • konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20 000,- pluss ytterligere kr. 20 000,- dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjene for startpakke.
 • et godt utviklet fagmiljø med mange kollegaer. Du får også gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring