Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Assisterende enhetsleder, Gastrokirurgisk sengepost

Offentlig forvaltning

Avdeling for gastro- og barnekirurgi har omfattende virksomhet på Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Avdelingen behandler pasienter med alle typer lidelser i fordøyelsessystemet.

Vi søker etter en engasjert assisterende enhetsleder som vil være en del av vårt lederteam på Gastrokirurgisk sengepost, Ullevål. Som assisterende enhetsleder har du ansvaret for bemanning, pasientflyt og daglig drift. Du har i tillegg en viktig rolle i veiledningen av personalet i daglige arbeidsoppgaver, og sørge for god og faglig kvalitet hos sykepleiertjenesten.

Vi behandler pasienter med cancer og annen sykdom i nedre del av fordøyelsessystemet. I tillegg til sengepost 3 har vi en avdeling med en elektiv øvre sengepost 2, en akutt sengepost 1 (totalt 50 senger) og en døgnbemannet hotellenhet (15 senger). Gastrokirurgisk sengepost 3 har 1 fagsykepleier, 1 studiesykepleier, 2 stomisykepleiere og 2 onkologiske sykepleiere, samt 1 sykepleier med videreutdanning i gastrosykepleie, 1 sykepleier med videreutdanning i smerte og 1 sykepleier med videreutdanning i ernæring.

Om lag 70 % av pasientene som kommer til Gastrokirurgisk sengepost har behov for øyeblikkelig hjelp, mens resten får utført planlagte operasjoner. I tillegg til innlagte pasienter, har vi omfattende poliklinisk og dagkirurgisk virksomhet.

Assisterende enhetsleder med daglig driftsansvar for sengeposten, har et tett samarbeid med avdelingssykepleier og er avdelingssykepleiers stedfortreder.

Stillingen er ledig ved sengepost 3 Ullevål, nedre gastro elektiv avdeling med ca 40 ansatte. 100 % vikariat, med mulighet for forlengelse.
Dagstilling med arbeid hver 4.helg (37,5 t/uke).

Ved intern ansettelse kan det bli ledig ytterligere stillinger ved avdelingen. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Delegert ansvar for bemanning av sengeposten.
 • Sørge for god pasientflyt og godt tverrfaglig samarbeid med våre samarbeidsavdelinger.
 • Veilede personalet i daglige arbeidsoppgaver og bidra til faglig refleksjon.
 • Være pådriver i forhold til implementering av nye prosedyrer og retningslinjer.
 • Være pasientkoordinator/driftsykepleier.
 • Være avdelingssykepleiers stedfortreder.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant sykehuserfaring.
 • Ledererfaring er en fordel.

Personlige egenskaper:

 •  Evnen til å motivere, veilede og skape engasjement.
 •  Løsningsorientert og nytenkende.
 •  Evnen til å involvere og inspirere.
 •  Selvstendig.
 •  Gode samarbeidsevner.
 •  Tydelig, strukturert og fleksibel.
 •  Gode kommunikasjonsevner.
 •  Kreativ.

Vi tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø med et godt tverrfaglig samarbeid.
 • Være med på å lede en avdeling med høyt faglig nivå.
 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver.