Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier - Ambulerende lungeteam

Offentlig forvaltning

Hjertelig velkommen til å søke ny og spennende jobb i lungemedisin i Sykehuset Østfold!

Vi skal starte opp med ambulerende lungeteam på lungeavdelingen. Vi er i gang med ansettelser, men trenger flere sykepleiere i teamet. Dette er en unik mulighet for akkurat deg til å bli med å skape  et nytt og spennende tilbud til våre KOLS-pasienter. Vi søker etter erfarne, selvstendige, nytenkende og faglig engasjerte sykepleiere som brenner for lungefaget og som vil være med å videreutvikle lungemedisinsk avdeling. Er du kreativ, nytenkende og framtidsrettet, så er dette noe for deg! Dette er en unik mulighet til å være med på noe nytt i SØ! Vi søker etter erfarne sykepleiere som skal drive teamet framover til det beste for våre pasienter.

Stillingene er 100 % fast og innebærer 50 % som sykepleier i ambulerende lungeteam på poliklinikken kombinert med 50 % sykepleier på døgnområde 3, lungemedisin. Arbeid på poliklinikken foregår på dagtid, og basen vil være i Moss. Arbeid på døgnområde 3 på Kalnes innebærer for tiden tredelt turnus med arbeid tredje hver helg.

Litt om lungepoliklinikken: 
Lungepoliklinikken er lokalisert på to steder - Kalnes og Moss. I Moss har vi respfys kombinert med søvnenheten. På søvnenheten utreder vi og behandler pasienter med søvnrelaterte pusteproblemer og har KOLS kontroller hos sykepleier. På Kalnes har vi blant annet bronkolaboratorium, respfys, ergospirometri og sputumrom, hvor vi undersøker og behandler inneliggende og polikliniske pasienter.

Litt om sengeposten:
Lungemedisinsk døgnområde 3 er plassert på Kalnes og her utredes og behandles lungepasienter i samarbeid med lungepoliklinikken. Vi har 27 senger, hvorav egen pustesvikt-enhet med 2 senger forbeholdt pasienter som har behov for forsterket overvåking med maskebehandling. Vi jobber innenfor et spennende fagområde og har stort fokus på faglig utvikling, og har et godt samarbeid med andre kliniske fagmiljøer.

Ambulerende lungeteam:
Vi skal fra 2023 starte opp ambulerende lungeteam på lungepoliklinikken, og søker herved etter erfarne sykepleiere som er spesielt interessert i å jobbe selvstendig med hjemmebesøk hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) kombinert med arbeid på sengepost og lungepasienter. Ambulerende lungeteam er et tverrfaglig team der sykepleier og fysioterapeut følger opp pasienter hjemme med KOLS. Teamet har lungelege som er faglig ansvarlig og klinisk ernæringsfysiolog tilgjengelig.

Opplæring vil bli gitt på begge avdelingene. 

Kandidater vil fortløpende bli tatt inn til intervju.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Hensikt med ambulerende lungeteam/KOLS lungepoliklinikk
  • Sikre at KOLS pasientene får en kvalitativ god behandling innen SØ
  • Søke å opprettholde eller øke livskvalitet, trygghet og mestring i hverdagen
  • Søke å redusere innleggelser og re-innleggelser
 • Pasientene vil følges opp med hjemmebesøk kombinert med videokonsultasjoner
 • Sykepleier skal følge behandlingsplanen for den enkelte pasient bestemt av lungelege
 • Pasienten skal få:
  • Økt forståelse av sin sykdom og hva som påvirker sykdomsbildet og prognose
  • Lære hvordan leve med kronisk sykdom
  • Opplæring i bruk av medikamenter
  • Opplæring i bruk av medisinsk tekniske hjelpemidler
  • Kartlagt sin ernæringsstatus, vekt og høyde
  • Veiledning i forhold til røykeslutt
 • Karlegging av pasienten:
  • Hva vet pasienten om egen sykdom, hvilke medikamenter bruker pasienten
  • Variasjoner i sykdommen. Hoste/ slim/søvn/ psyke/ CAT-skjema
  • Røyking, fysisk aktivitet, kostvaner. Ressurser, egne og i nærmiljøet
  • Boforhold. Hvilke hjelpemidler har pasienten fra før. Kommunale tjenester
 • Kliniske tester (etter individuell vurdering):
  • Spirometri
  • SpO2
  • Blodgass
 • Sykepleier orienterer om:
  • Medikamentbruk / Egenbehandlingsplan
  • Viktighet av fysisk aktivitet
 • Trening/fysioterapi. Henvisning til fysioterapeut, slimmobiliserende øvelser, RMT
 • KOLS rehabilitering lokalt, rehabiliteringsinstitusjoner sentralt. Riktig kosthold, ernæringsfysiolog
 • Metoder for røyke-avvenning. Brosjyrer, skriftlig informasjon. Hjemmesykepleie
 • Konsultasjonen dokumenteres i et journalnotat som sendes til fastlege og eventuelt hjemmesykepleie
 • Videre kontroller avtales etter pasientens tilstand. Sykepleier er tilgjengelig for telefonkontakt i poliklinikkens åpningstider

Arbeidsoppgaver sengepost

 • Sykepleieroppgaver knyttet til pasienter innenfor somatiske døgnområder, fortrinnsvis sykdommer innenfor døgnområde 3- lungemedisin
 • Elektronisk dokumentasjon
 • Bruk av elektroniske meldinger for samhandling med kommunen
 • Delta i forbedringsarbeid og prosessforbedring i avdelingen
 • Veiledning av studenter
 • Gjøre ambulerende lungeteam kjent i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon som sykepleier er et absolutt krav
 • Søker må ha minst 2 års klinisk erfaring som sykepleier på sykehus
 • Sykepleiererfaring innenfor lungesykdommer er ønskelig
 • Erfaring fra lungepoliklinikk med KOLS-pasienter er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring med behandling av lungepasienter og spesielt KOLS-pasienter er ønskelig og vil bli vektlagt
 • Formell kompetanse og/eller erfaringskompetanse knyttet til faget lunge er ønskelig
 • Erfaring med motivasjonsarbeid, pedagogikk, veiledning og undervisning er en fordel
 • Gode IT-kunnskaper
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Søker må ha sertifikat på vanlig bil

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert, endringsvillig og nytenkende
 • Kunne jobbe selvstendig, strukturert og effektivt
 • Kunne bidra positivt inn i arbeidsmiljøet
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidssted
 • Pedagogiske evner ift. pasientopplæring/informasjon

Vi tilbyr:

 • En selvstendig, fleksibel og utfordrende jobb
 • Et spennende fagmiljø i utvikling
 • Engasjerte kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.