Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Akuttsykepleier

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe i den mest spennende og interessante avdelingen i sykehuset og være en livredder på daglig basis? Da er akuttmottaket på Lillehammer noe for deg! Vi har høy kompetanse og varierte oppgaver. Vil du bli en del av vår herlige gjeng med sykepleiere?
 
Vi har ledig 1 fast stilling på 75% 
Vi har også ledig ett vikariat på 75% 
 
Akuttmottaket har i gjennomsnitt 38 øyeblikkelige-hjelpsinnleggelser per døgn, innenfor indremedisin, kirurgi, pediatri og nevrologi. 
Vi er et akuttmottak med ca. 200 traumemottak i året.
Det er en observasjonspost med 3 senger tilknyttet akuttmottaket.
Arbeidet innebærer tredelt turnus og helgearbeid ihht. gjeldene arbeidsplan
 
Merk: dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger. 

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon. 
 • Ønske om minimum 2 års relevant klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Spesialutdanning innen akuttmedisin og/eller arbeidserfaring innen akuttmottak er ønskelig.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Høyt faglig engasjement
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å omstille seg raskt i en travel hverdag
 • Evne til å jobbe selvstendig og samarbeide godt i team
 • Løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Like varierte utfordringer
 • Bidra til et faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Regelmessig insitu-simulering (medisinsk dårlig pasient, dårlig barn, teamtrening traumemottak)
 • Fagdager i turnus
 • Behjelpelig med bolig
 • Bedriftsidrettslag med stort variert tilbud
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Egen fagsykepleier som bistår med opplæring og veiledning
 • Det er muligheter for videreutdanning i foretaket

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.