Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, 90 % svangerskapsvikariat

Offentlig forvaltning

 

Kirurgisk poliklinikk er en del av kirurgisk avdeling, og består av poliklinikk, dagkirurgisk oppvåkning/mottak av pasienter til sammedagskirurgi og skadepoliklinikk. Poliklinikken har planlagt aktivitet innen ortopedi, gastrokirurgi, urologi, generell kirurgi og gynekologi (kun dagkirurgi). Enheten har i tillegg en skadepoliklinikk for mottak av pasienter med kirurgiske skader.

Her har du mulighet til å bli en del av et arbeidsmiljø hvor du vil oppleve trygghet, fellesskap, samarbeid, et miljø som er stimulerende og kunnskapsfremmende.

Vi søker etter en sykepleier som er fleksibel, og er villig til å jobbe på tvers i avdelingen. Vi ser etter deg som kan jobbe selvstendig, være handlekraftig og kan mestre oppgaver som krever raske beslutninger.  Arbeidet består av dag-, kveld- og helgearbeid.

Enheten har fra 01.12.2022 ledig 90% svangerskapsvikariat.

 Vi er også interessert i sykepleiere som tilkallingsvikarer.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå lege ved polikliniske konsultasjoner
 • Selvstendige sykepleieoppgaver som, for eksempel, gipsskifter, sårskift m.m.
 • Mottak og observasjoner av pasienter med kirurgiske skader
 • Pre- og postoperative sykepleieoppgaver i det dagkirurgiske pasientforløpet
 • Mottak av elektive pasienter og preoperative sykepleieroppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra/eller interesse for kirurgi 
 • Ønskelig med erfaring fra sykehus og poliklinisk virksomhet
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Motiverte og engasjerte medarbeidere
 • Stor fleksibilitet og vilje til å jobbe på tvers i avdelingen 
 • God evne til å planlegge, jobbe strukturert og systematisk 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Mestre oppgaver som krever raske beslutninger 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • God pensjonsordning gjennom KLP 
 • En spennende arbeidsplass med faglige utfordringer og godt arbeidsmiljø
 • Opplæring vil bli gitt

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.