• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4700616
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 90 % fast st. Haugtun omsorgssenter hjemmetjenesten

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vi søker etter en sykepleier som ønsker være en del av vårt gode team bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vi vektlegger faglig tilhørighet i sykepleiergruppa med jevnlige sykepleiermøter, og undervisning i avdelingen en dag i uka.                           

Avdelingens målsetting:

 • Vi gir tillit og trygghet gjennom kompetente medarbeidere.
 • Vi jobber kontinuerlig med forebygging av sår og skal bli nr. 1 i sårbehandling i hjemmetjenesten
 • Vi respekterer brukers medbestemmelse og gir tilpassede tjenester etter vedtak

Hjemmetjenesten avd.7 er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger og er tilknyttet Haugtun omsorgssenter.

Avdelingen består av 24,2 årsverk og over 35 ansatte.Vi er ei engasjert og ung gruppe medarbeidere som er jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.  Vi har lokaler i 1.etg. på Haugtun omsorgssenter, sentralt i Gjøvik by. Haugtun omsorgssenter består også av to andre hjemmetjenesteavdelinger, tilrettelagte tjenester, samt 4 sykehjemsavdelinger; bestående av blant annet lindrende enhet, demensenheter,rehabiliteringsenhet og KAD-plasser. Avdelingen gir hjemmetjenester som helsehjelp i hjemmet, og praktisk bistand til hjemmeboende i omsorgsboliger på Furubakken, samt til dem som bor i egen bolig nært Haugtun omsorgssenter.

Hjemmetjenesten har et tett og godt samarbeid med andre yrkesgrupper i kommunen, fastleger og Spesialisthelsetjenesten.

Stillingskode: 7174

 Arbeidsoppgaver:
 • Gi helsehjelp i hjemmet etter brukeres vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.

 • Fokus på pasientsikkerhet og observasjonskompetanse
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever.

 • Tverrfaglig samarbeid innen egen kommune og eksternt.

 • Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre, gjennom primærkontakt/ primærgruppearbeid/ ansvarsgrupper.

 • Pådriver for kvalitetssikring av tjenesten.

 • Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.

 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.

 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig.

 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

 • Har faglig instruksjonsmyndighet innenfor sitt fag.

 • Kan pålegges ansvar ved andre driftsenheter. Det geografiske ansvarsområdet defineres i henhold til avtale om ansvarsvakter. 

Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som sykepleier

 • Du er faglig engasjert og opptatt av å videreutvikle tjenesten.

 • Du har gjerne relevant praksis, erfaring fra hjemmetjenesten vil vektlegges.

 • Du har gode holdninger til brukerne og pårørende av tjenesten.

 • Du må beherske norsk, både muntlig og skriftlig.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 • Du har evne til å jobbe selvstendig og samarbeide med andre.

 • Du er fleksibel og tydelig.

 • Evner å se løsninger fremfor begrensninger.
 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet  Gerica er en fordel.

 • Politiattest uten anmerkninger må fremlegges.

 • Sertifikat kl. B er ønskelig, men ikke et krav da vi har gåavtand til våre brukere.

 Vi kan tilby:
 • Et ungt, spennende og godt fagmiljø. 

 • Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.

 • Gode muligheter for å delta på kurs via Regionalt kompetansesamarbeid.

 • Stillingen innebærer turnus med arbeid hver 3.helg

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.

 • Pensjonsordning i KLP.

 Kontaktpersoner:

Nærmere informasjon om stillingen ved Hilde Aaslund, virksomhetsleder, tlf. 454 16 474.

 Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2815, GJØVIK
  GJØVIK
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4700616
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune