Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 83% vikariat

Offentlig forvaltning

Granheim lungerehabilitering tilbyr utredning og rehabilitering av pasienter med ulike former for lungesykdommer som trenger bistand i spesialisthelsetjenesten. Seksjonen er lokalisert i Follebu, 15 km fra Lillehammer, og har 10 døgnplasser, samt poliklinisk virksomhet.
Pr i dag har vi 22,7 årsverk som består av ansatte med tverrfaglig, spesialisert kompetanse innen lungemedisin og rehabilitering. Seksjonen samarbeider tett med lungelegene tilknyttet SI Lillehammer.
Seksjonen er en del av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, der all rehabilitering i Sykehuset Innlandet er samlet til et felles faglig tyngdepunkt.
I vår seksjon har vi ledig 83% vikariat for sykepleier fra 01.09.2024.

Stillingen har 3-delt turnus med noe helgearbeid. Per tiden holder seksjonen stengt i jul, påske og 3 uker om sommeren.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innen psykisk helsearbeid, lungesykepleie eller rehabilitering er ønskelig
 • Kompetanse, erfaring fra og/eller interesse for lungemedisin og rehabilitering
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må trives med å undervise og veilede, enkeltvis og i gruppe

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasientene
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv, fleksibel, og lærevillig
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Engasjerte medarbeidere i et tverrfaglig miljø med høy spesialisert kompetanse
 • Varierte arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.