Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 80% vikariat

Offentlig forvaltning

 Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca. 24 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019.  Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv.

Medisinsk sengepost har 3 delt turnus. Hos oss legger vi vekt på personlig utvikling, i tillegg til utvikling av gode samarbeidsevner i et tverrfaglig miljø.
Medisin har mange spennende arbeidsoppgaver. Vi er en avdeling som har mest ø-hjelp og noe planlagt. Du må takle å jobbe under stort tempo og varierende dager. Du må være selvstendig, løsningsorientert og like å  jobbe i team.

Vi samarbeider tett med andre seksjoner på sykehuset, og prøver å utnytte ressursene der vi trenger dem mest. Du må beregne noen vakter på kirurgisk sengepost.

Ved intern omrokkering kan andre stillingsformer og prosenter bli aktuelle.

Opplæring vil bli gitt, vi tilrettelegger for fagutvikling gjennom eksterne og interne kurs og fagdager.   
Det er ønskelig med 2 stk. referanser inkludert siste arbeidsgiver. Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved søknaden i Webcruiter.

Ledig stilling: 80 % vikariat 1.12.2023- 31.08.2024

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Endringsvilje
 • Trives med Høyt arbeidstempo 
 • Egnethet

Vi tilbyr:

 • Ei avdeling i utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.