Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier 80% fast stilling og helgestilling

Offentlig forvaltning

VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET VÅRT?

Tønsbergregionen legevakt og øyeblikkelig hjelp post (ØHD) er etablert som en interkommunal ordning mellom kommunene Færder, Holmestrand og Tønsberg. Det er moderne lokaler ved innkjøringen til Tønsberg 

Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et ledd i samhandlingsreformen, der mer av ansvaret for pasientforløpene overføres til kommunene. Dette kommunale tilbudet er for pasienter med somatisk sykdom og sykdom innenfor rus og psykisk helse.   

Legevakt og ØHD er samlokalisert og dekker et befolkningsgrunnlag på ca. 100.000 innbyggere. ØHD avdelingen har 13 sengeplasser, er døgnbemannet og samarbeider tett med legevakten.

Pasienter legges inn via sykehus, fastlege, legevakt eller legevakts bilen.

VELKOMMEN TIL ØHD – vi trenger deg som liker utfordringer og ønsker en variert arbeidsdag

Er du sykepleierstudent og ønsker helgejobb, har vi ledig fast helgestilling. 

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglige oppgaver 
 • Pasientsikkerhet 
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid internt og ekstern 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Gyldig politiattest

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Evne til å være konsentrert og ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Stødig sykepleierfaglig vurderingsevne
 • Løsningsorientert
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

 • Fagdager og veiledning
 • Dyktige kolleger
 • Årsturnus og langvakter hver 4. helg
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Moderne, sentrale lokaler med parkering
 • Gode forsikring og pensjonsordninger KLP
 • Gode velferdsordninger

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost