Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Dialyseseksjonen er en del av indremedisinsk avdeling.

Seksjonen er en av to dialyseseksjoner som  behandler pasienter med akutt og kronisk nyresvikt for hele Innlandet.

Dialyseseksjonen består av: 14 plasser for Hemodialyse, 4 plasser for selvhemodialyse hvor det gis individuell opplæring, peritonealdialyse, med egen poliklinikk. Utredning for transplantasjon og fagansvar for dialyse på LMS Fagernes 6 plasser/LMS Otta 6 plasser og Raufosstun helsehus i Vestre Toten 3 plasser.

Seksjonen har todelt turnus. 

Vi har følgende stilling ledig: Sykepleier 100 % fast.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger vil tilsetting bli foretatt fra samme søkermasse.

Arbeidsoppgaver:

 • Dialysebehandling, veiledning og pasientoppfølging

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med Spesialutdanning innen nyre eller intensiv utdanning.
 • Ønskelig med erfaring fra dialyseavdeling eller nyrepasienter på sengepost.
 •  Sykepleier uten spesialutdanning bør ha minimum 4 år relevant praksis.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø.
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som er faglig engasjert og motivert og vil bidra til et godt fagmiljø.
 • Evner å bygge relasjoner og samarbeide godt med ulike typer mennesker
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Arbeider like godt selvstendig som i team
 • Strukturert
 • Arbeidsom og tåler arbeidspress i perioder.
 • Samarbeidsvillig og fleksibel og vil bli en del av den flotte gjengen her. 

Vi tilbyr:

 • Engasjerende og godt fagmiljø i stadig utvikling
 • Høyt faglig nivå med mulighet for personlig utvikling.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver. 
 • Undervisningsdag hver 12.uke
 • Gode pensjons –låne-og forsikringsvilkår se KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.