Ledig stilling

Bergen kommune

Sykepleier 80-100% fast natt på korttidssykehjem. Årsturnus med sykepleiere i team og store muligheter for fleksibilitet og gode lønnsbetingelser.

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Midtbygda er et korttids- og rehabiliteringssykehjem med totalt 123 plasser. De fleste pasientene kommer direkte til oss fra et sykehusopphold og har behov for heldøgns tilsyn, medisinsk oppfølging, rehabilitering og hjelp til å planlegge hjemreise og veien videre. 16 av våre beboere er yngre fastboende med ulike funksjonstap. 
Sykehjemmet har generelt høy fagkompetanse  og godt tverrfaglig samarbeid ,også legedekningen er god. Som fagperson får du brukt og utviklet din sykepleierkompetanse ,og på vakt har du alltid flere med lik kompetanse å rådføre deg med. Vi ligger meget sentralt til med gangavstand fra Åsane terminal /Åsane senter. Om 5 mnd flytter vi inn i helt nytt sykehjem og setter sykepleierne i team - Det nye sykehjemmet  som ligger rett bak Midtbygda. Vil du være med i en spennende utvikling og endring av korttidsbehandling og drift  ,så søk nå. For mer informasjon se våre nettsider https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/Midtbygda sykehjemhttps://www.facebook.com/Midtbygda-sykehjem

Arbeidsoppgaver:

Delta i avdelingens arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens mål og visjon følges.
Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet.
Utøve god faglig omsorg for beboerne.
Dokumentere i gjeldende fagsystemer.
Bidra i det tverrfaglige samarbeid.
Være kontaktperson for nærmere bestemte oppgaver.
Være fadder for nyansatt.
Veilede annet personell, studenter, elever og lærlinger.
Medvirke til systematisk HMS arbeid.
For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet kan du jobbe i alle våre avdelinger og i team
Anvende sykehjemmet sitt internkontroll systemer.
Bidra aktivt i utviklings og endrings prosesser. 

Kvalifikasjoner:

Stillingen krever utdanning med norsk autorisasjon, godkjent av NOKUT
Fremmedspråklige søkere må dokumentere bestått B2  test i norsk, muntlig og skriftlig.(tidligere Bergenstesten)
Gyldig politiattest må fremvises
Gyldig arbeids og oppholdstillatelse
Beherske de vanligste dataverktøyene
Personlig egnethet vil bli vektlagt, likeså fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig.

Personlige egenskaper:

Kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.
Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver.
Fleksibel og løsningsorientert.                                                                                                                           
Bidra aktivt og engasjert inn mot mestring og glede til våre beboere.                        

Vi tilbyr:

Lønnsspenn sykepleier pr. 01.05.22 er kr.459.100 - 537.900,- i tillegg kommer natt tillegg på ca.kr.90.000 pr. år. for 100% st.  
En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
Faglig veiledning.
Faglig og personlig utvikling.
God pensjonsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring.
Et godt fagmiljø, og et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede.