Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 76 % fast stilling ved hjemmetjenesten Biri

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Nye Biri omsorgssenter ble bygget i 2021 og er et flott bygg med moderne teknologi. Biri omsorgssenter inneholder sykehjem, bokollektiv, tilrettelagte tjenester og ordinære hjemmetjenester, dagsenter og kafe. Med landlig beliggenhet er det tilrettelagt for beboere, ansatte og besøkende i senterets flotte kafe og nærområde. Omsorgssenteret er sentralt lokalisert mellom Gjøvik, Lillehammer og Hamar. 

Omsorgssenteret rommer sykehjem med 16 langtidsplasser, 2 stk bokollektiv hver med 16 plasser for personer med demens, 10 stk omsorgsleiligheter samt hjemmetjeneste avdeling til hjemmeboende brukere med postadresse Biri og Biristrand.

Bygget har moderne teknologi, som skal gi ansatte mulighet til å tilpasse tjenester rundt den enkelte pasient. Tar i bruk velferdsteknologi til aktuelle brukere på omsorgssentret og brukere tilknyttet hjemmetjenesten. Vi ønsker gjerne sykepleiere som er opptatt av hvordan velferdsteknologi kan være til nytte og bidra til å jobbe smartere.  Vi ønsker et miljø med samarbeid, hvor vi sammen finner løsninger til beste for våre brukere av tjenesten.

Hjemmetjenesten består av en stor sykepleiergruppe, helsefagarbeidere, assistenter og har et godt arbeidsmiljø. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til hjemmeboende etter Lov om Helse og omsorgstjenester i kommunen, ut fra enkeltvedtak til brukere i alle aldre.

Pasientsikkerhet er fokusområde. Styrke kompetansen og legger til rette for at brukerne kan bo hjemme lengt mulig. 

Turnus dag/ kveld med jobb hver 3 helg.

Arbeidsoppgaver:
 • Gi helsehjelp i hjemmet etter brukeres vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.

 • Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre, gjennnom primærkontakt/ primærgruppearbeid/ ansvarsgrupper.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Sykepleiertekniske oppgaver

 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever.

 • Pådriver for kvalitetssikring av tjenesten.

 • Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.

 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.

 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og arbeidet for øvrig.

 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

 • Avsvar for særoppgaver i avdelingen etter avtale. 

Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som sykepleier.

 • Relevant praksis, erfaring fra hjemmetjenesten vil vektlegges.

 • Du har gode holdninger til brukerne av tjenesten og ser verdien i nytenkning og velferdsteknologi.

 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig vil bli vektlagt i forhold til brukergruppen.

 • Det er en forutsetning med engasjement og interesse for ivaretakelse av personer med behov for samtaler, omsorg og pleie samt palliasjon og omsorg i livets sluttfase.

 • Personlig egnethet og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.

 • Du har evne til å jobbe selvstendig og samarbeide med andre.

 • Du er fleksibel, tydelig og løsningsorientert.

 • Du tar initiativ og harer pådriver for fagutvikling.

 • Krav om godkjent politiattest.

 • Krav om førerkort kl B. 

Vi kan tilby:
 • Et positivt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere.

 • Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.

 • Tverrfaglig samarbeid innen kommunen og eksternt. 

 • Muligheter for å delta på kurs, internt og eksternt via Regionalt kompetansesamarbeid.

 • Stillingen innebærer turnus med arbeid hver 3. helg.

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.

 • Offentlig pensjonsordning.

 • Gode parkeringsforhold.

 • Nye tjenestebiler.

 • Biri har helt ny skole og barnehage og et aktivt idrettslag med mange aktiviteter.

 Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

 Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.