• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  30.12.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4216458
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Sykepleier 76 % fast stilling Hjemmetjenesten Biri

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Hjemmetjenesten Biri har lokaler i Nye Biri Omsorgssenter.  Omsorgssentret ble offisielt åpnet november 2021. Biri omsorgssenter skal være et sted for å skape gode møteplasser i lokalsamfunnet. Sentret har kantine - kafe som er åpnen for alle. Biri ligger sentralt mellom Mjøsbyene.

Nye Biri omsorgssenter består av lokaler for hjemmetjenester, dagaktivitetstilbud for eldre, dagaktivitetstilbud for brukere innen tilrettelagte tjenester, ny avdeling med 32 plasser med heldøgns omsorgsstjenester, Furulia rød og gul bolig med 26 heldøgns plasser, samt storstue - kafe med aktiviteter og underholdning. 

Brukarene av hjemmetjenesten bor i eget hjem mange sentrumnært andre på bygda. Hjemmetjenesten har en stor sykepleiergruppe og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen yter helsehjelp og bistand til hjemmeboende etter Lov om Helse og omsorgstjenester, ut fra enkeltvedtak til brukere i alle aldre.  Vektlegger forebyggende helsearbeid og velferdsteknologi slik at brukere kan bo lengst mulig i eget hjem. 

Arbeidsoppgaver:
 •   Sykepleier oppgaver med dag, kveld og vakter hver 3. helg. Stillingen har flest dagvakter.

 •   Gi pleie og omsorg til brukerne i samarbeid med bruker, pårørende og tverrfaglige samarbeidspartnere. 

 •   Være primærkontakt for ett utvalg brukere, samt ansvar for særoppgaver i avdelingen. 
 •   Veiledning og opplæring av kollegaer, studenter og elever. 

 •   Dokumentasjon i henhold til  lover, forskrifte og retningslinjer. 

Kvalifikasjoner:
 •    Autorisasjon som sykepleier 

 •   Evne til nytenkning, ta i bruk velferdstekonlogi og fleksibilitet vektlegges. 
 •   Oppgaver i henhold til stillingsbeskrivelse

 •   Personlig egnethet vil bli vektlagt

 •   Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig (tilsvarende B2 nivå)
 •   Tverrfaglig samarbeid med bruker, pårørende, samarbeidsparter innen kommunen og eksternt

 •   Bidra til faglig utvikling og etisk refleksjon

 •   Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

 •   Ikt programmer som avdelingen benytter er Gerica , Gat, Visma og EQS. Alle ansatte har kommunal e-postadresse og benytter                  informasjonsplatformen Workplace. 

 •   Krav om førerkort klasse B. Bruk av egen bil må iblant påberegnes. 
 •   Krav om godkjent politiattest 

Vi kan tilby:
 •   Godt og aktivt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. 

 •   Offentlig pensjonsordning i KLP. 

 •   Positive kollegaer og et godt faglig miljø

 •   Mulighet for videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer. 

 •   Nødvendig opplæring og kontaktperson første tiden

 •   Spennende og variert jobb i samhandling med kollegaer.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig avkjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 
 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  30.12.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4216458
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune