Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 75% vikariat 

Offentlig forvaltning

Hamar er divisjonens traumesykehus.

Akuttmottak Hamar mottar ca 11 000 medisinske, kirurgiske og polikliniske pasienter årlig.

Vi søker etter sykepleier/ spesialsykepleier i akuttsykepleie, anestesi eller intensiv.

 

Avdelingen har følgende stilling ledig:

 • Sykepleier 1 x 75% vikariat. Ledig p.dd.

Ved interne opprykk kan andre stillingsstørrelser eller vikariater bli ledige.

Arbeidsoppgaver:

 • Ta i mot øyeblikkelig hjelp innleggelser, gi akutt medisinsk hjelp som ivaretar liv og helse.   
 • Triagering av pasienter, igangsette tiltak og behandling samt observasjon. 
 • Klinisk vurdering 
 • Bidra til utdanning av helsepersonell, veilede og undervise sykepleierstudenter.
 • Varierende arbeidshverdag 
 • Tredelt turnus.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Ønskelig med erfaring innen fagutvikling/simulering
 • Ønskelig med klinisk erfaring innen akuttmedisin
 • Ønskelig med minst 2 års erfaring som sykepleier

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til selvstendige vurderinger og arbeid 
 • Tåle høy arbeidsbelastning
 • God evne til stresshåndtering
 • Godt klinisk blikk og vurderingsevne
 • Like å jobbe i team 
 • Tar ansvar for å holde seg faglig oppdatert 

Vi tilbyr:

 • Et høyt fokus på fag, kvalitet og forbedring
 • Fullskala simulering og eget simuleringssenter
 • En krevende men givende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og faglig sterke kollegaer
 • Godt implementert samarbeid både inhospitalt og prehospitalt. 
 • Tilsetting på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.