Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 75 % fast stilling ved Furulia Biri oms.senter

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Biri ligger sentralt mellom mjøsbyene. Boligene er tilknyttet nye  Biri omsorgssenter.

Hjemmetjenesteavdeling med heldøgnsbemanning

En bolig bestående av 16 leiligheter med hjemmeboende eldre med demensdiagnose 

En bolig bestående av 10 leiligheter med hjemmeboende eldre.

Avdelingen yter helsehjelp og bistand til beboerne etter lov om Helse -og omsorgstjenesteloven i kommunen. 

Fast turnus med jobb hver tredje helg

Arbeidsoppgaver:
 • Tverrfaglig samarbeid innen kommunen og eksternt

 • Yte helsehjelp etter enkeltvedtak

 • Kvalitetssikring av tjenesten og arbeide aktivt med pasientsikkerhet

 • Bidra til fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen 

 • Bidra til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

 • Oppgaver i henhold til stillingens stillingsbeskrivelse

 • Ansvar for ulike særoppgaver i avdelingen etter avtale

Kvalifikasjoner:
 • Du har godkjent autorisasjon som sykepleier

 • Du har relevant praksis

 • Du har gode holdninger og ser verdien i nytenkning og velferdsteknologi

 • Du har evne til å jobbe selvstendig og samarbeide med beboere, pårørende og kollegaer

 • Du er faglig engasjert , har stor arbeidskapasitet og pådriver for faglig utvikling

 • Du har relevante datakunnskaper. (Gerica fagsystem, GAT turnussystem)

 • Du må inneha norskkunnskaper, skriftlig og muntlig kommunikasjon og dokumentasjon

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting

 • Godkjent politiattest

Vi kan tilby:
 • Nødvendig opplæring og kontaktperson første tiden

 • Etisk refleksjon

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver

 • Nødvendig opplæring

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere

 • Pensjonsordning i KLP

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.