Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier 75 % fast stilling på natt

Offentlig forvaltning

Sentrum behandlingssenter (SBS) holder til i 5. og 6. etasje ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Enheten  har to avdelinger med totalt 60 korttidsplasser. Avdelingene leverer kommunale tjenester innen mottak, øyeblikkelig hjelp, lindrende behandling, samt korttid og rehabilitering.

SBS har to avdelingssykepleiere, fire fagansvarlige, høy sykepleierdekning og dyktige helsefagarbeidere. Enheten har fast ansatte leger, samt fysio- og ergoterapitjenester.

Det er for tiden ledig   75 prosent fast stilling  som sykepleier på natt. Ved intern omrokering kan annen stillingsprosent bli ledig. Grunnbemanningen på natt er 7 nattevakter fordelt på de to avdelingene. Arbeidsmiljøet på natt er godt og de samarbeider tett på tvers av etasjene.  Pasienter som er innlagt ved SBS kan ha et komplisert og sammensatt sykdomsbilde, noe som krever høy sykepleiefaglig kompetanse. Det vil derfor være gode muligheter for faglig utvikling og stor variasjon i arbeidsoppgaver.

En kort presentasjon av de ulike gruppene på SBS: Ved mottaksgruppen kommer pasientene ofte fra Helse Fonna med behov for rest-behandling før de kan reise hjem til egen bolig. Øyeblikkelig-hjelp tilbudet er for pasienter som trenger hasteplass med døgnopphold i kommunehelsetjenesten. Her tas pasienter i mot hele døgnet. Ved lindrende er hovedfokuset å lindre symptomer hos alvorlig syke pasienter. Til korttid/rehabiliterings-gruppen kommer det hovedsakelig pasienter som av ulik årsak har fått vedtak om korttid/rehabiliteringsopphold fra vedtakskontoret i kommunen.

Kvalifikasjoner:

 • sykepleier med gyldig norsk autorisasjon
 • norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
 • det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.
 • på kveld/natt og helg har sykepleiere på SBS delegert enkelte saksbehandlingsoppgaver fra Vedtakskontoret

Personlige egenskaper:

 • faglig engasjert
 • tar ansvar når det trengs
 • opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 • evne til å gi og motta veiledning
 • målrettet og systematisk
 • like utfordringer
 • handlings- og løsningsorientert 

Vi tilbyr:

 •  75 prosent fast stilling  som sykepleier  for tiden på natt
 • .Ved intern omrokering kan annen stillingsprosent bli ledig
 •  startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg, for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20 000,- pluss ytterligere kr. 20 000,- dersom sykepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjene for startpakke. 
 • Hos oss møter du et godt utviklet fagmiljø og mange kjekke kollegaer. Du får også gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppeliv- og fritidsforsikring