Ledig stilling

Gjøvik kommune

Sykepleier 75 % fast stilling Biri omsorgssenter Furulia

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:

Hjemmetjeneste boliger. Et bokollektiv bestående av 16 leiligheter med hjemmeboende eldre med demensdiagnose. Omsorgsbolig med 10 leiligheter.

Avdelingen yter helsehjelp og bistand til beboerne etter lov om Helse -og omsorgstjenesteloven i kommunen. Boligene er tilknyttet Biri oms.senter. Biri ligger sentralt mellom Mjøsbyene.        

Fast turnus med jobb hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:
 • Helsehjelp etter enkeltvedtak
 • Tverrfaglig samarbeid innen kommunen og eksternt
 • Kvalitetssikring av tjenesten
 • Faglig utvikling og etisk refleksjon
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
 • Oppgaver i henhold til stillingens stillingsbeskrivelse
 • Ansvar for ulike særoppgaver i avdelingen etter avtale
Kvalifikasjoner:
 • Du har godkjent autorisasjon som sykepleier
 • Du har relevant praksis
 • Du er engasjert og har evne til å motivere andre
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og samarbeide
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du må være pådriver for faglig utvikling
 • Du har relevante datakunnskaper. (Gerica fagsystem, GAT turnussystem)
 • Du må inneha norskkunnskaper, skriftlig og muntlig kommunikasjon og dokumentasjon
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting
 • Godkjent politiattest
Vi kan tilby:
 • Nødvendig opplæring og kontaktperson første tiden
 • Etisk refleksjon
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Nødvendig opplæring
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere
 • Pensjonsordning i KLP
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.