• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  04.02.2022
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4266079
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 11.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Sykepleier 75% fast st. Sørbyen oms.senter hjemmetjenesten

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Sørbyen hjemmetjeneste er en av kommunens 10 hjemmetjenesteavdelinger. Vi er tilknyttet Sørbyen omsorgssenter som ligger på Kopperud, ca 3 km fra sentrum. Avdelingen har 52 ansatte og 27,07 årsverk, hvorav 11 årsverk er sykepleier/ sykepleier1/ spesialssykepleierstillinger.

Hjemmetjenesten i Sørbyen er todelt. En uteavdeling i tillegg til 16 omsorgsboliger for personer med demens. Avdelingen har opprettet team, blant annet innenfor demens, rus/-rehabilitering og ernæring. Dette er lagt inn i bemanningsplan og turnus, for å sikre kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Sørbyen hjemmetjeneste har et godt tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.

Vi er en hjemmetjenesteavdeling som er åpen og inkluderende, og har et godt arbeidsmiljø. Vi har et miljø som setter stor pris på diskusjon og engasjement for å fremme fagutvikling, kvalitetsutvikling og etisk refleksjon i personalgruppa. Vi har gjennom flere år deltatt i pilotarbeid i kommunen, og er vant til å jobbe med kvalitetsutvikling. Avdelingen har stor variasjon i oppgaver, og er en god faglig utviklingsarena.

Vi ønsker nå å få inn en ny faglig engasjert sykepleier. Det er en stor fordel om du har erfaring/utdanning innenfor rus/psykiatri arbeid, eller rehabilitering-/ernæringsarbeid.

Stillingen innebærer todelt turnus med arbeid hver 3.helg.

Nattevakter dekkes av felles nattjeneste.

Stillingskode: 7174/4049

Arbeidsoppgaver:
 • Yte helsehjelp i hjemmet etter brukeres behov og vedtak til hjemmeboende bruker

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer 

 • Varierte sykepleieprosedyrer innen blant annet palliasjon, sår, stomi og ernæring.

 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever.

 • Tverrfaglig samarbeide innen egen kommune og eksternt. 

 • Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre, gjennom primærkontakt/primærgruppearbeid/ansvarsgrupper.

 • Pådriver for kvalitetssikring av tjenesten.

 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når du har behov

 • Ansvar for egenutvikling innen faget og i arbeidet for øvrig.

 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.

 • Kan pålegges ansvar ved andre driftsenheter.

Kvalifikasjoner:
 • Godkjent autorisasjon som sykepleier.

 • Sertifikat kl. B.

 • Du har relevant praksis, erfaring fra hjemmetjenesten vil vektlegges.

 • Du har gode holdninger til brukere av tjenesten og ser verdien i nytenkning.

 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 • Må kunne jobbe selvstendig og i team, samt ha evne til å lede andre.

 • Du er fleksibel, tydelig, løsningsorientert og en pådriver. Du er engasjert og tar initiativ til forbedringsprosesser.

 • Kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel.

 • Krav om godkjent politiattest.

Vi kan tilby:
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

 • Et spennende og godt fagmiljø.

 • Nødvendig opplæring i datasystemer som Gerica, EQS og MinGat.

 • Relevante kurs og seminarer.

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.

 • Pensjonsordning i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

 

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  04.02.2022
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4266079
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune
 • Oppdatert 11.01.2022