Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 75 % fast

Offentlig forvaltning

Ved Pasienthotellet vil du møte ulike pasientgrupper innenfor medisin, ortopedi, ØNH, gynekologi samt barsel familier og betalende gjester. Den største forskjellen på pasientgruppen ved pasienthotellet og sengepostene er at pasienten må være selvhjulpen. Vi er organisert med primærsykepleie, men er avhengig av å samarbeide innad i avdelingen og med andre avdelinger. Pasienthotellet har høyest belegg i ukedagene, og det innebærer at man på helgevaktene arbeider alene.

Vi søker etter deg som er faglig engasjert og som liker en variert arbeidshverdag til å bli vår nye kollega.

Vi har et godt arbeidsmiljø med rom for humor samtidig som vi alltid har det faglige i fokus. Vi arbeider etter mottoet " bedre enn forventet" ovenfor servicen vi gir til pasienter og gjester. I løpet av året har de ansatte avsatt tid til fagdag, simulering, HLR undervisning og arbeid med kompetanseplaner. Ved Pasienthotellet vil du bli kollega med 8 andre sykepleiere, en barnepleier, 3 hvilende nattevakter, en sekretær og en avdelingssykepleier. 

Det er fra 01.09.2023 ledig 75 % fast sykepleierstilling i 3 delt turnus.
Ved interne omrokkering kan annen stillingsprosent bli ledig.

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Ønskelig med erfaring fra sykehus med pasientgrupper fra medisin, kirurgi og barsel
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.  
 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Kan bruke sykehusets IT-systemer (DIPS, MetaVision)  

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Trygg på deg selv med hensyn til at man arbeider alene på enkelte netter og helgevakter 
 • Synes det er spennende å arbeide med mange ulike pasientgrupper
 • Er løsningsorientert og har evne til nytenking
 • Serviceinnstilt og imøtekommende ovenfor pasienter, pårørende og kollegaer
 • Bidrar til i et godt arbeidsmiljø
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr:

 • Ønskeplan med 3 delt turnus med arbeid hver 3.helg.
 • Pasienthotellet er stengt hver jul og påske.
 • Pasienthotellet har dagdrift hver sommer.
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.