Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Sykepleier 70 % fast stilling ved Haugtun omsorgssenter

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Haugtun omsorgssenter ligger i sentrum av Gjøvik og består av fire sykehjemsavdelinger, i tillegg til hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester og omsorgsboliger. Omsorgssenteret er i tillegg base for Gjøvik kommunes egne sykehjemsleger.

Sykehjemsavdeling 2CD ligger i 2.etg og er delt inn i 2 enheter.

2C har 7 korttidsplasser, mens 2D har 9 langtidsplasser, begge er for tiden enheter for personer med demenssykdommer og kognitiv svikt.

Det foreligger politiske føringer for at avdelingen skal ha en dreining mot større grad av korttidspasienter i fremtiden, samt større grad av somatikk.

Avdelingen har både sykepleier- og helsefagarbeiderstillinger med jobb dag/kveld, samt egne helsefagarbeidere i nattstillinger.

Det er rullerende bemanning mellom enhetene 2C og 2D, for å sikre god kompetanse og godt samarbeid.

Avdelingen har legetilsyn med fast lege minst 1 gang/uke og har mulighet til ytterligere legetilsyn ved oppstått behov.

Vi tilbyr kurs for ansatte, blant annet innen "TKH" (terapeutisk konflikthåndtering), hvor vi har 2 interne kontaktpersoner i avdelingen som står for opplæring.

Vi har et regelmessig samarbeid opp mot alderspsykiatrisk avdeling ved sykehuset Innlandet Sannerud.

Er du interessert i å jobbe på en avdeling med god kompetanse, svært godt arbeidsmiljø, samt faglige utfordringer, så er du hjertelig velkommen til å søke på en stilling ved vår avdeling. 

Vi gleder oss til å se din søknad !

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgave: Sykepleiefaglig ansvar, oppfølging og pleie av pasienter med demens og kognitiv svikt, i en 2 delt turnus (dag/kveld). Stillingen innebefatter også helgearbeid hver 3.helg.

 • Veilede og bistå pasienter i stellsituasjoner ut fra deres behov.

 • Miljøarbeid med fokus på den enkelte pasient.

 • Sykepleiertekniske oppgaver, prøvetaking og ansvar for legevisitt.

 • Observasjon og målinger av vitale parametre på pasienter, samt andre aktuelle målinger. 

 • Legemiddelhåndtering

 • Bruk av kartleggingsverktøy

 • Pårørendearbeid.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Fungere som pasientansvarlig sykepleier for flere pasienter, i samarbeid med pasientens primærkontakt (helsefagarbeider).

 • Ved behov inneha særoppgaver i tillegg til fellesoppgavene, slik som f.eks bidra som kontaktperson med en type spisskompetanse.

 • Kan tillegges vaktansvar og ansvarsvakter som innebærer koordinering av arbeidsoppgaver/personalressurser og overordnet sykepleiefaglig ansvar.

 • Tilstrebe godt samarbeid med pasienter, pårørende og kolleger.

 • Oppfølging av oppgaver og planlegging ved bruk av pasienttavler.

 • Møteledelse og deltagelse.

 • Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever.

 • Bidra til videreføring av det gode arbeidsmiljøet.

 • Søke råd/bistand og veiledning når det er behov.

 • Ansvar for egenutvikling og nytenking innen faget og i arbeidet.

 • Melde interesse for kursdeltagelse og dermed utvikle seg faglig. 

Egen stillingsbeskrivelse ligger til grunn for stillingen.

Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge kreves.

 • Relevant videreutdanning og erfaring med pasientgruppen er ønskelig, men ikke et krav.

 • 3. års sykepleierstudenter, med forventet godkjent autorisasjon innen August 2024, oppfordres også til å søke på stillingen.

 • Gode datakunnskaper og faglige kvalifikasjoner.

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

 • Kunne jobbe selvstendig, effektivt og i team.

 • Empati, menneskekunnskap og omsorg.

 • Fleksibilitet, pågangsmot og ståpåvilje.

 • Gode holdninger til arbeidslivet.

 • Har interesse og engasjement for fagutvikling og prosjektarbeid.

 • Personlig egnethet for stillingen ut fra personlige egenskaper, kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt ved tilsetting.

 • Krav om godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:
 • Har fokus på pasientomsorg, med empati, tolmodighet og et faglig blikk.

 • Kunne veilede og ha fokus på ivaretakelse av pasientens ressurser og autonomi.

 • Er løsningsorientert, engasjert og fleksibel, samt bidragsvillig og ansvarsbevisst.

 • Har evne til å jobbe effektivt men også grundig og strukturert.

 • Har gode evner til samarbeid og kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø, samt bevissthet omkring egen fremtoning.

 • Har gode holdninger til arbeidslivet samt et fokus på eget nærvær.

Vi kan tilby:
 • Svært godt arbeidsmiljø og en atmosfære hvor man tar vare på hverandre.

 • Fokus på lokalt partssamarbeid og systematisk, forebyggende HMS arbeid

 • Spennende, interessante og varierte arbeidsoppgaver.

 • Godt faglig miljø med fokus på kompetanseheving.

 • Mulighet for relevant videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer

 • Nødvendig opplæring i fagsystemer.

 • Lønn etter avtale.

 • Bedriftsidrettslag.

 • God pensjonsordning i KLP

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.