• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3972667
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Sykepleier 62,91% svangerskapsvikariat søkes til 2 avd KAD og kortid, Enhet Helsehus

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

2. avd. KAD og korttid har følgende ledig sykepleier stilling:

Sykepleier 62,91% natt, svangerskapsvikariat med fleksiturnus.

Tiltredelse etter avtale.

Enhet Helsehus

Enhet Helsehus består av både forebyggende og behandlende tjenester, og skal være kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt. Enheten inneholder ulike tjenester: 3 avdelinger bestående av 5 rehabiliteringsplasser, 4 kommunale akutte døgnplasser (KAD), 32 korttidsplasser, 6 palliative plasser og 2 langtidsplasser, Legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten og avdelingen for aktivitet og mestring (fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral). Helsehuset skal totalrenoveres og er for tiden plassert på Karrestad. Vi flytter tilbake til nye lokaler etter sommeren 2022.

Beskrivelse av arbeidssted:

2. avd. KAD og korttid er en spennende avdeling som er i kontinuerlig vekst og utvikling. Avdelingen gir tilbud til pasientgrupper som trenger korttidsopphold før, istedenfor eller etter sykehusinnleggelse. Avdelingen har ca. 19 årsverk fordelt på sykepleiere og helsefagarbeidere. Det er også knyttet lege, fysioterapeut og ergoterapeut til avdelingen

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

· Nødvendig helsehjelp; herunder stell, pleie og medisinsk behandling.

· Bruke det kliniske blikket for å forebygge sykdom og iverksette best mulig tiltak for pasientene.

· Sykepleiefaglig ansvar for oppfølging av pasientene, herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering og igangsetting av sykepleiefaglige tiltak.

· Være en pådriver for at pasientenes hverdag skal være god og meningsfull. Tilrettelegge for at våre pasienter skal kunne oppleve trivsel, respekt og trygghet.

· Ivareta pårørende i ulike situasjoner.

· Være en støttespiller for avdelingsleder og øvrige kolleger i enheten.

Kvalifikasjoner og utdanning:

• Autoriserte sykepleiere, gjerne med etter- og videreutdanning

Personlige egenskaper:

· Du er en trygg, tydelig og faglig engasjert sykepleier som setter pasientene i fokus.

· Du er god til å arbeide selvstendig og ser på teamarbeid som en selvfølgelig måte å jobbe på.

· Du har gode samarbeidsevner, er motiverende, løsningsorientert og fleksibel.

· Du viser respekt og omtanke for våre pasienter og kolleger.

· Du har gode verdier, høy arbeidsmoral og støtter lojalt opp om fattede vedtak.

· Du liker bredde og utfordringer i arbeidsoppgavene.

· Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper.

· Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemene som til enhver tid benyttes.

· Latter og humoristisk sans er noe vi setter pris på i hverdagen.

· Personlig egnethet og referanser vil vektlegges.

Vi tilbyr:

· Tverrfaglig miljø og nettverk.

· Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

· Vi har fokus på positivt læringsmiljø og kvalitetsarbeid.

· Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.

· Turnusarbeid med 35.5 timers arbeidsuke.

· 10 000,- i rekrutteringsstilskudd på lønn

Generelle betingelser:

Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.

Lønn i hht lov og avtaleverk

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3972667
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune