Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 59% fast           

Offentlig forvaltning

Ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ønsker vi å rekruttere deg som sykepleier i 59 % fast ved Seksjon Rehabilitering Solås.

Vi ønsker deg med på laget for å videreutvikle vårt tilbud til pasienter med behov for rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF.

Avdelingen har ansvar for rehabiliteringstilbudet til Innlandets befolkning, med et nedslagsfelt på ca. 360.000 innbyggere. Vi har dessuten regionsfunksjon for flere av våre pasientgrupper innen Helse Sør-Øst.

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering ligger under Divisjon Habilitering og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Avdelingen er inndelt i 5 seksjoner; Seksjon Helse og arbeid, Seksjon Rehabilitering Ottestad, Seksjon Rehabilitering Solås, Seksjon Smerte CFS/ME og Seksjon Lungerehabilitering Granheim. Avdelingen har 15 sengeplasser på Ottestad, 13 på Solås og 15 på Granheim. I tillegg er det poliklinisk virksomhet.

I seksjonen på Solås tilbys spesialisert tverrfaglig rehabilitering til pasienter med hjerneslag, hjerneskade, multitraume og ulike nevrologiske sykdommer og skader.      Solås har 32 årsverk hvor personalgruppa er bredt tverrfaglig sammensatt av leger, nevropsykolog, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog og logopeder.

 

Til stillingen ønsker vi oss en positiv og engasjert sykepleier med kompetanse innen rehabilitering.

Stillingen innebærer vakter hver 3.helg, og for øvrig tredelt turnus. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring med og interesse for fagfeltet rehabilitering
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Respektfull framtreden overfor pasienter og samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En liten, oversiktlig avdeling
 • Engasjerte medarbeidere i et positivt og sterkt tverrfaglig miljø
 • Varierte arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Seksjonen har stengt i jul/nyttår, i påsken, samt 3 uker i sommerferien
 • Mulighet for å kunne jobbe noe ekstra i avdelingen 
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger og lån- og forsikringsvilkår i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

 

 

 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.