Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 59,15 % natt, fast stilling.

Offentlig forvaltning

Avdeling for TSB har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter ,med samtidig rus- og psykisk helse i befolkningen i Innlandet i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene .Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldende krav.

Avdelingen består av 5 enheter fordelt i Innlandet, med virksomhet på Sanderud og Reinsvoll.

Enhet for familie har et regionalt ansvar for familier der foreldrene har utfordringer knyttet til samtidig rus- og psykisk lidelse. Barna er fra 0-6 år.

Enheten har 10 regionale plasser.

I stillingen inngår jobb hver 3. helg, med fri annenhver uke. Som medarbeider i vår enhet på natt vil du være en del av et nattvaktteam. Dine oppgaver vil bestå av sykepleiefaglige oppgaver og miljøterapi.

Stillingen krever politiattest. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med kompetanse innenfor områder som rus/psykiatri, barns utvikling og behov, kognitiv miljøterapi eller arbeidserfaring innen rusfeltet.
 • Norsk autorisasjon som sykepleier 

Personlige egenskaper:

 • Interesse for rus og psykiske lidelser samt et barnefaglig perspektiv
 • Fleksibilitet og samarbeidsvilje for og oppnå felles mål
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning
 • Evne og vilje til å samarbeide om mål og å oppnå resultater 

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagområde
 • Faglige utfordringer innen et sammensatt og utfordrende fagfelt.  
 • Entusiastiske medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP 
 • Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.