Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

SYKEPLEIER

Offentlig forvaltning

Bemanningsenheten er en tverrgående enhet mellom Kristiansand og Arendal som har ansatt ca. 65 sykepleiere/ helsefagarbeidere.
De ansatte jobber på en enhet (moderpost) og kombinerer dette med arbeid på flere enheter, eller hele stillingen i Bemanningsenheten.

Vi har ansatt 5 koordinatorer som håndterer bestillingen av ledige vakter fra enhetene, og booker ut egne ansatte, og timelønnede vikarer. Bemanningsenheten er organisert i Organisasjonsavdelingen.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) ønsker å sentralisere oppgaver knyttet til bemanning for å bidra til en mer effektiv administrering av vikarer og øke kvaliteten på tjenesten vi yter.

Bemanningsenheten samarbeider godt med SSHF sine sengeposter og poliklinikker i Kristiansand og Arendal og formidler kompetente sykepleiere og helsefagarbeidere til Barneavdelingen, Akuttmottak, Pasienthotell, Kirurgiske og Medisinske sengeposter, Kirurgisk og Medisinsk poliklinikker og  Dialyseenheter.  Vi har i alle avdelinger et godt fagmiljø, med mange engasjerte medarbeidere. Ønsker du nye utfordringer og 100 % stilling ved Sørlandet sykehus, da har du muligheten.  Bemanningsenheten vil formidle kompetente og serviceinnstilt personell til Barneavdelingen, Akuttmottak, Lettposten, Kirurgiske og Medisinske sengeposter, Medisinsk poliklinikk, Dialyseavdeling

Kirurgisk sengepost 3A er en sengepost som behandler pasienter innen 3 fagfelt, gastrokirurgi, øre/nese/hals og ortopedisk infeksjon. Ved sengeposten tar vi imot pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.  Enheten har 26 sengeplasser. Sengepostene er organisert i gruppesykepleie og har p.t. tredelt turnus med helgearbeid for tiden hver tredje helg. Det må i tillegg påregnes arbeid 2 ekstra helger pr. år. 

Hos oss vil du møte en engasjert og kompetent stab som ønsker å gi pasientene våre best mulig behandling og pleie. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe i et travelt arbeidsmiljø hvor den faglige utviklingen er stor.  

Ved Avdeling for kirurgiske senger, Kirurgisk sengepost 3A i Kristiansand og i Bemanningsenheten
har vi følgende stillinger ledig:

2 x 100 % st. fast som sykepleier i kombinasjon mellom Bemanningsenheten og Kirurgisk post 3A

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn. Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Faglig sterk 
 • Fordel med erfaring fra arbeid med  kirurgiske pasienter innen våre fagfelt
 • fordel med gode IT kunnskaper 
 • Erfaring med DIPS og Metavision er en fordel  
 • Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert

Personlige egenskaper:

 • Positiv, ansvarsbevisst og strukturert
 • God teamarbeider, men også kunne jobbe selvstendig. 
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver 
 • Stabilitet, faglig og personlig trygghet 
 • Åpen for nye utfordringer
 • Kunne trives i et aktivt og travelt miljø 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Kompetanseutvikling i et sterkt faglig miljø
 • Et godt kollegialt miljø som spiller hverandre gode  
 • Utfordrende arbeidsoppgaver.  
 • Meget bra arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter 
 • God opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid, kolleger med høy kompetanse 
 • Nyansattsamtale 
 • Pt. fleksibel turnus 
 • Lønnskompensasjon for arbeid på flere steder
 • Pensjonsordning i KLP