Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling (KPH) i Sørlandet sykehus HF.
Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på 53.000 innbyggere, og dekker Kristiansand vest for Otra, utenom Søgne. Avdelingens enheter er samlokalisert og holder til på Grim.

På døgnenheten er det 1 stilling som psykologspesialist, 1 stilling som psykolog og 1 stilling som psykiater. Det er 34 årsverk tilknyttet døgnenheten. Primært sykepleiere med spesialisering, sykepleiere, hjelpepleiere og vernepleiere.
Døgnenheten betjener 20 døgnplasser.

Ved døgnenheten har vi ledig følgende stilling:
1 x 100 % fast stilling for sykepleier i turnus (for tiden dag/kveld)

Tiltredelse etter avtale

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile

befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Erfaring og kjennskap til DIPS, metavision og PLO
 • Høy IKT-kunnskap vil vektlegges
 • Elektronisk kompetanse vedrørende sykepleiedokumentasjon 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner
 • Team orientert
 • Fleksibilitet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Trives med å arbeide tverrfaglig
 • Være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Systematisk strukturert

Vi tilbyr:

 • Faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Recovery orientert tilnærming 
 • Godt arbeidsmiljø