Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Har du lyst til å jobbe med positive og glade kollegaer, med høyt faglig nivå? Da er Infeksjonsmedisinsk isolatpost noe for deg! Vil DU bli vår kollega?

Det er ledige vikariater i forskjellige stillingsbrøker med oppstart i august: 1 x 20%, 2 x 60% og 1 x 100% alle med oppstart i august. Og et 100% vikariat med oppstart i oktober. Ved intern ansettelse vil annet vikariat bli ledig, med mulighet til forlengelse. Oppstart etter avtale.

Det søkes etter dyktig sykepleier til utfordrende og varierte oppgaver innen sykepleie til pasienter med til dels alvorlige infeksjoner og ulike behov for hjelp og støtte.

Infeksjonsmedisinsk isolatpost åpnet i mars 2008 og har som den eneste infeksjonsmedisinske avdelingen i Norge, beredskap for høyrisikosmitte. Posten har 12 sengeplasser og 10 isolater. Her behandles pasienter med ulike infeksjonssykdommer og ulikt behov for isoleringsregimer. Pasientene kommer fra inn - og utland og kan være akutt og kritisk syke, eller ha behov for langvarig behandling. Sykepleiertjenesten er organisert etter primærsykepleiemodellen.

Isolatpostens nasjonale beredskap for høyrisikosmitte, innebefatter arbeid og trening med spesielt smittevernsutstyr, teknisk utstyr i spesialbygde lokaler tilrettelagt for høyinfeksiøse sykdommer. Vi arrangerer treningsuker 3 ganger pr år, sammen med samarbeidsavdelinger som anestesi, intensiv, barn og radiologi.
Vi har i tillegg høyt faglig fokus, vi har et nøye utviklet opplæringsprogram for nyansatte og mentorløsning, mulighet for videreutvikling gjennom klinisk kompetanseprogram som gir kompensasjon på lønn etter fullført program.

Se vår instragramprofil @isolatposten

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

  • Offentlig godkjent sykepleier
  • Gjerne med noe sykepleiererfaring

Personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
  • Ansvarlig og fleksibel
  • Må tåle høyt arbeidstempo

Vi tilbyr:

  • Godt og humørfylt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Medlemskap i pensjonsordning, gruppe - og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring 
  • P.t. tredelt turnus med arbeid hver tredje helg