Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Kanskje du blir vår nye kollega? 

Vi søker to motiverte og engasjerte sykepleiere til vår spennende sengepost. Døgnområde Moss er en avdeling med varierende arbeidsoppgaver innenfor både det ortopediske og kirurgiske fagfelt. Vi har et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø med lav turnover og høy trivsel blant medarbeiderne.

Stillingene som utlyses 2 x 100 % 1 års vikariater med mulighet for forlengelse. 

Litt om driften på Døgnområde Moss: 
Døgnområde Moss er en elektiv ortopedisk og kirurgisk sengepost. Det ortopediske fagfeltet består av kne-, hofte-, hånd- og skulderproteser, ryggoperasjoner og artrodeser. Det kirurgiske fagfeltet består av plastikk-kirurgi, gastrokirurgi, urologi, endokrinkirurgi og øyekirurgi. 

Sengeposten har ansvar for dag- og døgnkirurgiske pasienter, både pre- og postoperativt. Sykepleierne har forberedende polikliniske konsultasjoner med ortopediske pasienter. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til stillingen eller driften på sengeposten.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten vil være fordelaktig
 • Innehar gode norskkunnskaper; muntlig og skriftlig
 • Erfaring med DIPS og Metavision er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å jobbe strukturert og omstille seg raskt i en hektisk hverdag
 • Du må ha interesse for å bidra positivt i arbeidsmiljøet 
 • En god teammedarbeider, samtidig som du kan arbeide selvstendig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig  
 • Stor arbeidskapasitet og er løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Minst 3-4 uker opplæring med egen opplæringsplan og opplæringen gis av 1-2 erfarne sykepleiere
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Høy faglig kompetanse med flere fagsykepleiere og en fagutviklingsrådgiver i avdelingen 
 • Et utviklende og godt arbeidsmiljø 
 • Undervisningsdager m/personalmøter hver 6. uke i turnus med interne og eksterne forelesere
 • For tiden 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Helsefremmende turnus og ønsketurnus
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.