Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Kirurgisk Sengepost 3C søker etter engasjerte sykepleiere i 100 % stillinger.

Kirurgisk Sengepost 3C er ein akuttsengepost med 23 senger, for tiden fordelt på følgende områder:

 • Kirurgisk gastro
 • Urologi
 • Gynekologi
 • Kirurgiske infeksjoner
 • Traumer

Dette er en spennende avdeling innen kirurgi som gir deg stor mulighet for læring og utvikling sammen med engasjerte og faglig motiverte kollegaer. Vi tilbyr deg en arbeidsplass med svært godt arbeidsmiljø, med fokus på høy faglig kvalitet.

Vi satser på fagkompetanse, og har med bakgrunn i dette en fagsykepleier ved hvert fagfelt, som løfter de ulike fagfeltene. Det er muligheter for videreutdanning innenfor våre fagområder.

Avdelingen har tverrfaglig samarbeid  med leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, sekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ernæringsfysiologer.

Dersom intern ansettelse kan annen stilling/stillingsstørrelse bli ledig på 3C eller i avdeling for pleie og poliklinikk. Vennligst oppgi om noe av dette er av interesse i søknaden. 

Stillingene har p.t tredelt turnus med arbeid p.t hver 3.helg samt to ekstra helger pr.år.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring frå sykehus og sengepostarbeid er ønskelig, men ikke et krav
 • Grunnleggende IKT-kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet
 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Endringsvillig
 • Trives i et miljø med høyt tempo

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Ein arbeidsplass der me ser og motiverer kvarandre
 • En meningsfull og aktiv hverdag
 • En avdeling i utvikling
 • Strukturert opplæring med avsatt tid til fagutvikling, samt oppfølging fra mentor
 • Gode pensjonsordninger
 • P.t fleksibel turnus
 • Muligheter for videreutdanning