Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier på jakt etter nye og spennende utfordringer i et engasjerende og faglig utviklende miljø? Da er det kanskje akkurat deg vi leter etter. 

Lettposten er en spennende avdeling, som gir stor mulighet for læring og faglig utvikling. Som sykepleier hos oss vil du få bred kunnskap om mange ulike fagområder og prosedyrer. Vi har et godt arbeidsmiljø, med mange engasjerte og svært faglig dyktige medarbeidere. 

Kirurgisk og medisinsk lettpost har pasienter fra hele somatikken i Arendal, og er en sengepost i stadig utvikling. Vi har 30 senger over to etasjer, og har en svært variert drift. Våre pasienter er elektive innleggelser og operasjonspasienter, pasienter som overflyttes fra andre sengeposter, noe ø-hjelpspasienter samt en del dagbehandling og polikliniske pasienter

Hos oss legger vi vekt på at pasientene skal være i et miljø som ikke er så sykehuspreget, og vi oppmuntrer pasientene til å bruke sine egne ressurser. Pasientene på lettposten er oppegående, og ordner selv daglige gjøremål.

Vi ser etter deg som har lyst til å utvikle deg faglig, og som trives i et miljø med høyt tempo. Du må kunne jobbe både selvstendig og i team, og ha en positiv innstilling. Du må også være løsningsorientert, og ha evne til å se nye muligheter i stedet for begrensninger. Som sykepleier hos oss jobber du tverrfaglig, med mange varierte oppgaver og gode muligheter for faglig utvikling - enten du er nyutdannet eller har lang erfaring. På lettposten har vi fokus på et godt og utviklende miljø for våre ansatte, og vi har en flott gjeng med entusiastiske og faglig svært dyktige ansatte hos oss.

Vi har nå ledig en fast 100% stilling hos oss. Det åpnes for at stillingen kan omgjøres til to kombinasjonsstillinger med annen sengepost. Dersom dette er aktuelt, skriv gjerne i søknaden hvilken annen post du ønsker kombinasjon med. 

Stillingen innebærer arbeid p.t. i 3-delt turnus, med arbeid p.t hver 3.helg. Det inngår også 2 ekstra helger pr år.

Ved interne omrokkeringer kan andre stillinger bli aktuelle, enten i avdelingen eller i avdeling for pleie og poliklinikk (APP).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring fra sykehus er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Kunne arbeide like godt selvstendig som i team
 • Positiv innstilling, og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Løsningsorientert, evne til å se nye muligheter

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Strukturert og tilpasset opplæring
 • Fokus på faglig utvikling med egne fagdager 
 • Mentorordning for nyansatte
 • P.t fleksiturnus
 • Muligheter for 12-timers vakter i helg (frivillig)
 • Gode pensjonsvilkår