Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 

Offentlig forvaltning

Kirurgisk sengepost 3A er en sengepost som behandler pasienter innen 3 fagfelt, gastrokirurgi, øre/nese/hals og ortopedisk infeksjon.
Ved sengeposten tar vi imot pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.  Enheten har 26 sengeplasser.
Sengepostene er organisert i gruppesykepleie og har p.t. tredelt turnus med helgearbeid for tiden hver tredje helg. Det må i tillegg påregnes arbeid 2 ekstra helger pr. år. 

Gastrolab er en poliklinikk som gjennomfører ulike undersøkelser til pasienter med mage-tarm sykdommer.
Det utøves sykepleie i forbindelse med endoskopiske og andre spesial-undersøkelser. Personalgruppa består av flere erfarne ansatte , både spesial sykepleiere , sykepleiere og leger , som jobber sammen i team. 

Hos oss vil du møte en engasjert og kompetent stab som ønsker å gi pasientene våre best mulig behandling og pleie. Her vil du få muligheten til å jobbe i et spennende arbeidsmiljø hvor den faglige utviklingen er stor. 

Vi lyser nå ut følgende stilling: 

100 % fast stilling i kombinasjon 3A og gastrolab hvor du jobber p.t. 40 % på 3A og 60 % på gastrolab. 

  
Ved intern rokering kan andre stillingsbrøker innen avdeling for kirurgiske senger eller i Kirurgisk sengepost 3A bli ledig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Faglig styrke
 • Fordel med erfaring fra arbeid med  kirurgiske pasienter innen våre fagfelt.
 • Gode IT kunnskaper
 • Erfaring med DIPS og Metavision er en fordel 
 • Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert

Personlige egenskaper:

 • Positiv, ansvarsbevisst og strukturert
 • God teamarbeider, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Stabilitet, faglig og personlig trygghet
 • Åpen for nye utfordringer. 
 • Kunne trives i et aktivt og travelt miljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Kompetanseutvikling i faglig miljø
 • Et godt kollegialt miljø som spiller hverandre gode 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver. 
 • Meget bra arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter
 • God opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid, kolleger med høy kompetanse
 • Nyansattsamtale
 • Pt. fleksibel turnus
 • Pensjonsordning i KLP