• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5790340
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen

Hvittingfoss er et lite tettsted helt sør i Kongsberg kommune, og veldig sentralt i forhold til byer i Vestfold og Telemark. Hvittingfoss bo- og behandlingssenter (HBBS) har 28 plasser for personer med behov for heldøgns omsorg. Sykehjemmet ligger i rolige og idylliske omgivelser ved Lågen. Sykehjemmet er organisert under seksjon for institusjoner og heldøgns omsorgsboliger, og har samarbeid med tre andre sykehjem i Kongsberg. 

Vi har totalt ca 50 ansatte.

Hvittingfoss bo og behandlingssenter har pasienter med ulike diagnoser og sykdomsbilder. Det er et godt miljø for pasientene, skapt av kreative og engasjerte ansatte.

Vi ønsker en engasjert sykepleier med en bevisst holdning til sin yrkesutøvelse, og som ønsker å bidra med forbedringsarbeid. Vi er opptatt av å inneha høy kompetanse hos våre medarbeidere slik at man er rustet til å kunne håndtere alle situasjoner. 

Vi har ledig et svangerskapsvikariat i 100% med mulighet for fast ansettelse. Arbeid p.t. langvakter hver 6. helg.

 Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende sykepleieroppgaver med stor grad av medbestemmelse og selvstendighet
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet til å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Vi har et godt arbeidsmiljø som vi jobber aktivt for å beholde
 • Kollegaer med lang erfaring
 • Faglig utvikling
 • Fagsykepleier i 100% stilling
 • Godt samarbeid med utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, spesialisthelsetjenesten og andre relevante samarbeidspartnere,
 • Stor innflytelse på egen turnus, som utarbeides og evalueres i et HMS perspektiv
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Turnustillegg på kr 25 000 for sykepleiere som har 10 års ansiennitet eller mer
 • Turnustillegg på kr 15 000 for sykepleiere som har under 10 års ansiennitet
 • Lavt sykefravær gjennom hele året
 • Gratis parkering
 • Røykfri arbeidsplass

Innhold i stillingen

 • Helhetlig pasientoppfølging
 • Dokumentasjon og oppfølging
 • Vurdering, iverksetting og evaluering av tiltak
 • Gjennomføring av tester/kartlegginger, også i forbindelse med legemiddelgjennomgang
 • Kontakt med pårørende
 • Tett samarbeid med tilsynslege
 • Veiledning og undervisning av studenter og kollegaer
 • Skape trygghet, forutsigbarhet og struktur for pasientene
 • Blodprøver og laboratoriearbeid
 • Observasjon og kartlegging av vitale målinger i henhold til NEWS2
 • Medikamenthåndtering
 • Delegert ansvar i leders fravær

 Krav og ønsker til deg

Ønsket kompetanse:

Erfaring fra norsk sykehus og/eller kommunehelsetjeneste, eventuelt annen relevant erfaring

Interesse for fagutvikling og tverrfaglig samarbeid

Gode ferdigheter i data, dokumentasjon og kommunikasjon

Personlige egenskaper:

 • Du er kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du er strukturert, tydelig og raus overfor kollegaer
 • Du evner å gi og ta imot veiledning
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du har evne til å samarbeide og er fleksibel
 • Du har evne til å lytte, ta raske vurderinger og formidle disse
 • Du har en positiv innstilling og er med på å videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Formelle kvalifikasjonskrav
Sykepleier med norsk autorisasjon

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5790340
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune