Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

75 % stilling som sykepleier - gjeldende turnus er for tiden natt.

Sikkerhetsseksjon 2 søker deg som ønsker å være en del av et godt faglig team og et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger. Ved å jobbe på Sikkerhetsseksjon 2 vil du bli en del av et team med høy kompetanse innen sikkerhetspsykiatri. Vi ønsker deg som har fokus på tilstedeværelse, inkludering og er opptatt av et godt arbeidsmiljø i hverdagen. Sikkerhetsseksjon 2 er en spennende arbeidsplass med mye kompetanse blant de ansatte. Vi har derfor stort fokus på at medarbeiderne får økt kompetanse og videreutvikling. Seksjonen er en trygg arbeidsplass hvor humor, trivsel og samarbeid er i fokus.

Sikkerhetsseksjon 2 er en av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner i Psykiatrisk avdeling og holder til på Kalnes i Sarpsborg. Seksjonen har åtte sengeplasser og samarbeider nært med Sikkerhetsseksjon 1 og øvrige seksjoner i avdelingen. Sikkerhetsseksjonene tar i mot pasienter som har behov for utredning og behandling innen sikkerhetspsykiatri. Sikkerhetsseksjonene har spesialistfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri og tilbyr behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Seksjonen tilbyr utredning og behandling etter pakkeforløp sikkerhetspsykiatri. Behandlingen foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder en kombinasjon av miljøterapi, legemiddelbehandling, samtaleterapi, fysisk aktivitet og familiearbeid. Seksjonene samarbeider tett med andre nivåer i helsevesenet og påtalemyndigheten for å sikre en trygg stabilisering og rehabiliteringsprosess.

Seksjonen ledes av seksjonsleder og har god bemanning. Det er ansatt stedfortreder, sekretær, fagutviklingsrådgiver, spesialister i psykiatri, psykologspesialist, LIS, ergoterapeut og sosionom sammen med godt kvalifisert miljøpersonell. 

Stillingen er ledig omgående og ansettelse gjøres fortløpende. Stilling kan tiltres før utlysningsslutt.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV samt til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innen psykisk helsearbeid er en fordel 
 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Interesse for psykiatri og sikkerhetspsykiatri
 • Gode datakunnskaper er en fordel
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Evne til helhetstenking 
 • Målrettet og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt og trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Høyt fokus på forbedring 
 • Opplæring vil bli gitt
 • Spennende og variert arbeid
 • Spennende fagområde
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Veiledning i gruppe 
 • Gode forsikringsordninger
 • Ekstra fridager
 • Pensjonsordning gjennom KLP