Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

I vår seksjon er det nå ledig 100% fast dagstilling som sykepleier.  
Arbeidssted er Endokrinologisk poliklinikk bygg 98, Aker sykehus. I dette bygget er det poliklinikk for diabetes, thyroideasykdommer, osteoporose og forskningslab i tillegg til en dagenhet. Vi er ca 35 personer som jobber i tverrfaglige team.

Sykepleierstillingen som nå er ledig vil primært være knyttet til fagområdene diabetes og osteoporose. Det vil være fokus på forebygging og behandling, samt forskning innen disse områdene. Den som ansettes vil samarbeide tett med legene på arbeidsstedet.

Seksjon for diabetes er en seksjon som er organisert under Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin. Avdelingen har klinisk virksomhet ved Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet og har dessuten omfattende forsknings- og undervisningsaktivitet.   

Oppstart etter avtale.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring med og interesse for fagfeltet vil være en fordel
 • Kunnskap og erfaring med forskning vil være en fordel

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • kan jobbe selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner
 • trives med varierte arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter overenskomst
 • Dagstilling med i fri i helger og helligdager
 • Vi tilbyr varierte og interessante oppgaver i et tverrfaglig- og utviklende miljø