Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består nå av fem lokalpoliklinikker, en spesialpoliklinikk og tre døgnenheter. Lokalpoliklinikkene har egne FACT ung-team i samarbeid med kommunene. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.

Døgnseksjonene skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen i 2025. Vi er nå i gang med et spennende utviklingsarbeid for hele avdelingen for å kunne tilby et godt og fremtidsrettet tilbud til barn og unge med psykiske lidelser, både i et nytt sykehusbygg og i alle poliklinikkene. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Derfor er vi opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen er det også flere pågående forskningsprosjekter og utviklingsarbeid.

Ringerike BUP består av to poliklinikker  i henholdsvis Ringerike og Hallingdal, samt to FACT- Ung team. Denne stillingen er lokalisert til poliklinikken på  Ringerike, men det kan være aktuelt med noe reising til Hallingdal. Poliklinikken på Ringerike har rundt 20 fagstillinger fordelt på to enheter. 

Denne stillingen er knyttet spesifikt opp til behandling av barn og ungdom med ADHD og spiseforstyrrelser.  Det vil være tett samarbeid med spesialist i barne- og ungdomspsykiatri om å gjennomføre medisinutprøvinger for pasienter med ADHD samt somatisk oppfølging av unge med spiseforstyrrelser. Det må også påregnes deltagelse i psykoedukasjonsgrupper knyttet til ADHD. 


 Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. 


Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier 
 • Tilleggsutdannelse vil bli vektlagt
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Erfaring med barn og ungdom med ADHD og/eller spiseforstyrrelser

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement og interesse for utviklingsarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert
 • Fleksibel, gode samarbeidsevner
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter i møte med foreldre og barn
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og interessante arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling
 • Deltakelse i prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Et inkluderende og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Dagarbeidstid med fleksitidsavtale
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Lønn etter gjeldende overenskomst