• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  14.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5770981
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune
Ledig stilling

Kongsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsehuset har om lag 740 opphold per år fordelt på 39 sengeplasser, og er et pulserende hjerte i Helse- og omsorg i Kongsberg Kommune.

Sengepostene, som kun har korttidsplasser spesialiserer seg mot ulike kategorier som lindrende, palliativ, intermediær, rehabilitering og alderspsykiatri/demens. I tillegg er det 2 akuttplasser (KAD) til behandling og observasjon innen somatikk, rus og psykiatri til personer over 16 år. I tillegg har vi avlastningsplasser for eldre. Som kollega i vårt team vil du være en del av et spennende og faglig miljø med fokus på kunnskap, ferdigheter, trivsel og samhold. Vi søker deg som ønsker å arbeide med et stort spenn av ulike pasienter som er hos oss på korttidsopphold. 

Da en sykepleier har gått av med pensjon og en har flyttet har vi 2 ledige stillinger på dag/kveld, samt 1 stilling på natt.

Beskrivelse av stillingen:

Per tid har vi turnus på dag/kveld med arbeid p.t hver tredje helg og egen natturnus med arbeid p.t hver tredje helg. På sikt vurderes, dersom ønskelig og hensiktsmessig, langvakter og endret helgefrekvens. 
Begge stillingene er 100% i turnus dag/kveld. Nattstillingen er på 75%.

Stillingsinnhold:

Oppfølging og behandling av inneliggende korttidspasienter med behov for akutt-, korttids-rehabilitering eller avlastningsopphold i tråd med samhandlingsreformen og økt behandlingsansvar. Vi samarbeider på tvers av profesjoner/fagkompetanse med fokus på at pasienten skal mestre hverdagen hjemme etter endt opphold. 

Arbeidsoppgaver:

Tverrfaglig arbeid, sykepleierfaglig oppfølging av pasienter som blant annet kartlegging, observasjon, behandling og oppfølging, legevisitt, dokumentasjon m.m. Sykepleier samarbeider tett med lege om behandling og oppfølging, samt vurdere veien videre sammen med pasient, lege og andre aktuelle eksterne tjenester som tjeneste og utviklingsavdelingen og hjemmesykepleien.

Formell kvalifikasjon:

Autorisert sykepleier

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  14.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3616, KONGSBERG
  KONGSBERG
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5770981
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune