Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og brenner for faget og har evne til å se løsninger fremfor begrensinger i møte med ulike utfordringer i hverdagen?
Da vil vi gjerne ha deg med på laget.

Helsetjenester til voksene omfatter tjenester og tilbud til innbyggere i Lillestrøm kommune son ha behov for helsetjenester. Ansvarsområdet er en viktig bærebjelke for Lillestrøm kommunes målsetting om å støtte opp om mestring hele livet - alle livets faser.

Avdeling Omsorgsboliger for voksene består av 5 omsorgsboliger til beboere som er i behov av heldøgns omsorgstjenester.


Lilletorget omsorgsboliger søker sykepleier til 100% fast stilling. Omsorgsboligen ligger 10 minutter unna Lillestrøm togstasjon. Det er 45 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Det ble startet opp med Lean_ledelse og har et stort fokus på kontinuerlig forbedring, velferdsteknologi og brukermedvirkning.
Sykepleierne i omsorgsboligene har ansvar for brukere i boligene med ulike problemstillinger. De har det faglige oppfølgingsansvaret for sine primærbrukere og tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere. Avdelingen er preget av godt arbeidsmiljø, godt samarbeid, faglig fokus og mye godt humør.

 

Kvalifikasjoner:

 • Du har 3-årig sykepleieutdanning, og har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra kommunehelsetjenesten
 • Du er interessert i geriatri og demens / psykisk helse
 • Du interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten
 • Du har IKT-kunnskaper, og kjennskap til vårt fagsystem Gerica er en fordel.
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig.
 • Du har gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Politiattesten må fremlegges før tiltredelse
 • Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo
 • Du må ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos beboere
 • Du må ha et stort engasjement for eldreomsorg
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Du evner å arbeide selvstendig og i team
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Mentorprogram for nyansatte-opplæring og veiledning
 • Langvakter med arbeid hver 4.helg
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen
 • Ved ansiennitet over 6 år gis ett lokalt lønnstillegg utover tariff

 

Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.