Ledig stilling

Haugesund kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og kunne tenke deg fast stilling med gode kollegaer og spennende arbeidsoppgaver? Har du lyst til å være med på å heve kvaliteten på tilbudet til våre hjemmeboende brukere, og videreutvikle vår tjeneste? Da er det deg vi søker som kollega i vår utrolig kjekke gjeng i hjemmetjenesten avd. vest.
Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse- og omsorgstjenester etter vedtak til hjemmeboende i alle aldre. Enheten har ca 185 årsverk fordelt på 280 ansatte, hvorav 56 av disse er sykepleiestillinger. Hjemmetjenesten består av 6 avdelinger med egen nattpatrulje. Hver avdeling har egen avdelingsleder og fagansvarlig sykepleier. 
Vi har vært med i TØRN som er et prosjekt i regi av KS. Tørn- prosjektet tar for seg organiseringen av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid- og med heltidskultur i bunn. Dette er et samarbeid som vi fortsetter med, samtidig som det er planlagt oppstart med sykepleier team. Har du spørsmål angående dette arbeidet, kan avdelingsleder kontaktes for utfyllende informasjon. 
Stillingen har todelt turnus, og den som tiltrer kan velge om det er ønskelig med arbeid hver tredje helg med vanlige vakter, eller hver 4 fjerde helg med langvakter.

Kvalifikasjoner:

Sykepleier med norsk autorisasjon
Det er ønskelig med relevant praksis.
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune.  Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig
Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen
Ordinært førerkort klasse B
Sykepleierstudenter i siste semester av studiet kan søke

Personlige egenskaper:

Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
Evne til å takle en variert arbeidshverdag
Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Jobb i todelt turnus (dag/kveld) med jobb for tiden hver 3. helg, evt langvakter hver 4.helg
Et godt arbeidsmiljø
En enhet i utvikling
Mulighet for personlig og faglig utvikling 
Trygg arbeidsplass med fokus på inkluderende arbeidsliv 
Konkurransedyktig lønnsbetingelser 
Avlønning som spesialsykepleier med relevant videreutdanning 
Startpakke for sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/ etablere seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av 1 års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr. 20.000,- og ytterligere for kr 20.000,- dersom sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke.