Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker: deg som ønsker å arbeide med ulike medisinske diagnoser og pasientgrupper. Deg som har engasjement for sykepleiefaget og som har lyst til å gi pasienter og pårørende en faglig god og omsorgsfull ivaretagelse.   

Vår sengepost: utreder og behandler pasienter med mage-/tarm-, nyre-, endokrinologiske-, blod- og kreftsykdommer og tilstander som krever god palliasjon. Mange av våre pasienter har komplekse og sammensatte tilstander med høy symptombyrde.

Vår opplæringsplan: ivaretar både nyutdannede- og erfarne sykepleiere. Planen gir god kompetanse i grunnleggende sykepleie gjennom ivaretagelse av pasienter med ulike og sammensatte lidelser. Videre opplæring omfatter spesialisert sykepleie til pasienter med behov for avansert smertelindring og palliasjon.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vi er: en velorganisert sengepost med gode rutiner og arbeidsprosesser. Faglig variasjon og samarbeid med dyktige kollegaer er en viktig del av arbeidet. Posten har 20 senger. Vi har 3-delt turnus, med arbeid hver 3 helg.

Det er viktig for oss: at våre sykepleiere har høy sykepleiefaglig kompetanse og opplever å ha et godt og trivelig arbeidsmiljø.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har norsk autorisasjon som sykepleier / spesialsykepleier
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Selvstendig
 • Endringsvillig
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å organisere arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Variert og utfordrende arbeidshverdag
 • Kompetanseheving gjennom opplæringsprogram og internundervisning
 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035