Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vardafjell boliger er organisert under virksomhet hjemmetjenester og korttidsopphold i enhet for oppfølgingstjenester. Oppfølgingstjenester består av miljøarbeidertjeneste, oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse - samt vardafjell boliger. Enheten er kontinuerlig under utvikling - og vi er nå på jakt etter sykepleier/vernepleier som ønsker å arbeide sammen med oss på Vardafjell Boliger. 
Vi er på jakt etter en person som er bidragsyter til godt arbeidsmiljø, samarbeider godt og som er glad i å ta ansvar. 
Vardafjell boliger ligger øst i Haugsund og er en avdeling som gir hjelp til mennesker med ulike funksjonshemminger, i form av praktisk bistand og personlig hjelp. Tjenestemottakerene er fra 30 - 70 år, har egne leiligheter og disponerer et trivelig fellesareal.

Sykepleier/vernepleier er en del av et team sammen med andre sykepleiere, fagarbeidere og assistenter. Sykepleier/vernepleier har ansvar for at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres.

Ønsket erfaringsbakgrunn er:
arbeid med somatisk pleie, veiledning/motivering og psykiatri.
arbeid med fysisk funksjonshemming

Kvalifikasjoner:

Bachelor i sykepleie/vernepleie med gyldig norsk autorisasjon.  
Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. Ønske om erfaring fra arbeid med mennesker som har nedsatt funksjonsevne psykisk og fysisk.
Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen 

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som er:
 -faglig engasjert
 -brukerorientert
 -opptatt av å ha et godt samarbeid med kollegaer, pasienter og pårørende
 -positiv og kreativ
 -initiativrik og løsningsorientert
 
Du har:
-god evne til etisk og faglig refleksjon 
-godt klinisk blikk
 
Du kan:
 -fungere godt i team, men kan også jobbe selvstendig
 -ta imot veiledning

Vi tilbyr:

100 % fast stilling med arbeid for tiden hver 3. helg.
Lønn fastsatt etter gjeldende tariff og avtaler.
Startpakke for sykepleier og vernepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg for å gå inn i fast jobb eller vikariat av ett års varighet eller mer. Startpakken utgjør kr 20 000, samt ytterligere kr 20 000 dersom sykepleier eller vernepleier fortsatt jobber i kommunen etter ett år jf. retningslinjer for startpakke.
God seniorpolitikk.
Fokus på HMS-arbeid.