Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker etter sykepleier! Vil du være vår nye kollega?

For å kunne møte dagens og framtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasienten, pårørende og ansatte.

Barne- og ungdomsseksjonen på Avdeling for kompleks epilepsi ligger i Bærum. Vi har 25 pasienter i alderen 0-18 år. Alle pasienter er innlagt med en forelder eller annen omsorgsperson, og vi har som mål å yte omsorg som sikrer at barn/ungdom og deres familier opplever å ha et trygt og positivt opphold på enheten. Vi lyser nå ut fast stilling på 90 %.

Den som får tilbud om ansettelse fast må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell §  20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med relevant utdanning og/eller erfaring med barn med kroniske sykdommer
 • Ønskelig med erfaring med barn med epilepsi
 • Stillingen innebærer bred kontakt med andre yrkesgrupper. Krav til dokumentasjon, rapporter og møtevirksomhet rundt pasienten, innebærer at god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er viktig

Personlige egenskaper:

 • Du må trives med å jobbe med barn/ungdom
 • Du må være tydelig, kunne sette grenser men også lydhør for den enkeltes pasient og familiens behov
 • Å  jobbe selvstendig og i samarbeid er viktig
 • Du må trives med å jobbe turnus.

Vi tilbyr:

 • Godt fag- og arbeidsmiljø med stabile og dyktige kolleger
 • Tilbud om kompetanseutvikling 
 • Et godt fagmiljø med bl.a. ukentlig undervisning
 • Tilbud om sykepleiefaglig veiledning
 • Vi har kun elektiv virksomhet og har p.t. felles ferie sommer og jul
 • Arbeid, p.t. hver 4. helg
 • Opplæring vil bli gitt