Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker å bidra i arbeidet med ivaretakelsen av vår pasientgruppe.  Hos oss kan du bidra med faglige erfaringer og positive bidrag for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Om oss:

Kirurgen1 er en sengepost med 29 senger for gastrokirurgiske pasienter. Til avdelingen legges det inn pasienter som øyeblikkelig hjelp, elektive pasienter til planlagt behandling og pasienter med åpen retur.
Arbeidstiden ved K1 er for tiden 35,5 timer per uke i 100% stilling. Det er turnusarbeid med arbeid hver tredje helg. Alle typer vakter må påregnes.
Ved kirurgen 1 jobber vi i team, i en hektisk hverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø og er avhengige av at alle ansatte hjelper hverandre.
Enheten har fokus på ansattes faglige utvikling. Dette sikres gjennom internundervisning, opplæring, fagdager og videreutdanning av ansatte.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet gastrokirurgi og/eller arbeid fra kirurgisk sengepost

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 •  Evner å bidra positivt til et inkluderende og trygt arbeidsmiljø
 •  Er god på kommunikasjon og samhandling
 •  Liker å jobbe i et hektisk miljø 
 •  Er lærevillig og har faglig engasjement med fokus på egen utvikling

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035