Ledig stilling

Tønsberg kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi er ute etter å styrke vårt vikarsenter og ser nå etter en sykepleier til 100 % fast stilling. Når du jobber i vikarsenter ert det viktig å være fleksibel, og trives med variasjon og å jobbe på ulike avdelinger. Det er en forventning om at du skal jobbe i alle 7 avdelinger.

Hogsnes er ett topp moderne helsehus i Tønsberg kommune, med smarte velferdsteknologiske løsninger og hjelpemidler. Som sykepleier vil du oppleve høyt tempo, et godt faglig miljø og gode kollegaer. Du vil få en variert arbeidshverdag, og mulighet til å utvikle deg sammen med nye utfordringer. Vi søker etter sykepleiere som er trygge, faglig sterke og har en positiv innstilling.

Vi på Hogsnes helsehus jobber tverrfaglig for å ivareta helhetlig pasientforløp, i både korttids- og langtidsavdelinger. Som en del av det tverrfaglige teamet har vi ressurspersoner som fagutviklingssykepleier, koordinerende sykepleier for pasientforløp, flere fysioterapeuter og leger. 

Vi satser på heltidskultur, men legger vekt på å skape et arbeidsmiljø som tar hensyn til individuelle behov og preferanser når det gjelder stillingsprosent. Gjennom årsturnus gir vi deg også mulighet til å påvirke egen arbeidstid i stor grad.


Velkommen som søker til en spennende jobb hos oss hvor vi legger vekt på kvalitet, kompetanse, mestring og trivsel. Sammen skaper et godt og helsefremmende arbeidsmiljø i splitter nye lokaler! Intervjuer kan skje fortløpende. Tiltredelse etter avtale.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Dekke behov for fagpersoner og ha vakter på alle avdelinger ved Hogsnes helsehus
 • Kontaktperson for pasient og pårørende, eksterne og interne tjenesteytere
 • Gjennomføring av risikovurderinger i tillegg til oppgaver som IPLOS, legemiddelgjennomgang m.m.
 • Ansvar for å sikre at tiltaksplanen oppdateres og evalueres etter behov
 • Samarbeide tett med annet helsepersonell og delegere oppgaver ut i fra kompetansebehov
 • Sykepleiefaglig oppfølging av pasienter i tett samarbeid med primærkontakt
 • Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal
 • Dele kunnskap og veilede kollegaer, studenter og nyansatte
 • Mottaksvakt ved behov

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Gode digitale ferdigheter
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende nivå B2

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Løsningsorientert – evne til å tenke helhetlig
 • Positiv bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet og evne til å takle stressende situasjoner
 • Interesse for velferdsteknologi som hjelpemiddel
 • Fremtidsrettet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et spennende og allsidig fagfelt med varierte utfordringer
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Stabil ansattgruppe over tid
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Faste sykehjemsleger
 • Årsturnus med muligheter for å påvirke egen arbeidstid
 • Mulighet for arbeid hver 4. helg med langvakter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Rekrutteringstillegg på 15 000kr for lang erfaring (over 16 år)
 • Minimum 8 års lønnsansiennitet

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.