Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Seksjon for affektive lidelser er en av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og holder til på Kalnes i Sarpsborg kommune. Seksjonen har 11 sengeplasser og samarbeider med øvrige seksjoner i avdelingen. Seksjonen er spesialisert på depresjoner og bipolare lidelser. De ansatte på avdelingen drifter også ECT klinikken 3 ganger per uke. Behandlingen foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder en kombinasjon av miljøterapi, legemiddelbehandling, ECT behandling, samtaleterapi, fysisk aktivitet og familiearbeid. Vi samarbeider tett med andre nivåer i helsevesenet. Tverrfaglighet er ett av seksjonens fokusområder og teamet består av overleger, psykologspesialist, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier / Vernepleier med norsk autorisasjon
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjon 

Personlige egenskaper:

 • Interesse for fagområdet psykiatri
 • Evne til å ta til seg og nyttiggjøre seg av ny metodikk
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • For tiden 2 delt vaktturnus med arbeid hver 3. helg
 • Tilpasset opplæring i forhold til arbeidsoppgavene
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.